Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Gorczyca

rajca 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588
burmistrz 1579, 1588

Gregorius Gorczicza

Rajca odnotowany na urzędzie w zubożonych dla tego okresu księgach kleparskich w latach 1579– –1588. W okresie tym dwukrotnie wzmiankowany był w radzie urzędującej-burmistrzowskiej. Żonaty z Reginą. W 1589 roku został odnotowany jako zmarły. Wdowa powtórnie wyszła za mąż za rajcę Stanisława Wolframa (nr 115).

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1584–1591: fragment wpisu z 1588 roku zawierającego
wniosek Kleparza, reprezentowanego między innymi przez ówczesnego burmistrza Jerzego Gorczycę, o przedłużenie terminu
procesowego w nieokreślonej bliżej sprawie z miastem Krakowem – zbliżenie zapisu imienia i funkcji
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 68, s. 486)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1584–1591: fragment wpisu z 1588 roku zawierającego wniosek Kleparza, reprezentowanego między innymi przez ówczesnego burmistrza Jerzego Gorczycę, o przedłużenie terminu procesowego w nieokreślonej bliżej sprawie z miastem Krakowem – zbliżenie zapisu imienia i funkcji (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 68, s. 486)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska