A+ A A-
Tom:
strona:

Baltazar Grodecki

rajca 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579
burmistrz 1556, 1557, 1563, 1564, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1574, 1576

Baltazarus Grodeczki (Groderzki)

Używał tytułu nobilis. Aktywny rajca kleparski, karierę na urzędach miejskich rozpoczął w latach 1554 i 1555, gdy zasiadł w ławie miejskiej. Po tym koniecznym ówcześnie stażu został powołany w roku 1556 do rady miejskiej, w której zasiadał prawie ćwierć wieku. W okresie tym trzynastokrotnie uzyskiwał nominację do rady urzędującej-burmistrzowskiej. W latach 1558, 1561 i 1566 wybierany był przez radę miejską na urząd wójta kleparskiego – w tym ostatnim roku zrezygnował jednak z wójtostwa, a w jego miejsce rada powołała na wójta Floriana Sosnę (nr 76). Żonaty z Anną Kossarzówną, zapewne spokrewnioną z rajcą Bartłomiejem Kossarzem (nr 62), po jej śmierci powtórnie żonaty z Łucją, wdową po rajcy Janie Pochwie (nr 64). W roku 1568 toczyła się przeciwko niemu przed radą miejską sprawa ze skargi sąsiada – syna zmarłego już rajcy Urbana rzeźnika (nr 66) i brata rajcy Tomasza Urbankowicza (nr 87) – Marcina Urbankowicza, ówczesnego ławnika kleparskiego, a przyszłego rajcy krakowskiego, o to, że Baltazar Grodecki, będąc na urzędzie skąd by miał być przykładem ludu pospolitemu […] z domu swego w którym mieszka wylewa smrody w Rynek rynną z góry, ku zarazie wszystkim ludziom, tak mieszkającym z nim w sąsiedztwie, jako też i innym wszystkim przechodzącym tamtędy, przeciwko miłości chrześcijańskiej, prawu pospolitemu i sprawiedliwości świętej, gdzie i prawo przyrodzone tego nie dopuszcza, albowiem co tobie miło drugiemu czyń, a co niemiło nie czyń. Skarżący się podniósł, że powietrza zagrożenie oraz infekcyjne aeris stanowi nie tylko rynna Baltazara Grodeckiego, ale i wszystek dom jego, dla tego iż nie ma w domu wychodu i rynną wylewa wszelakie plugastwa obrzydliwe, nie tylko pomyje, ale też czego się wspominać nie godzi. Rada miejska nakazała zdjęcie rynny, lecz Baltazar Grodecki, argumentując, że ta zawsze tam była, zapowiedział odwołanie się do sądu monarszego – czy król zajął się tą sprawą, źródła milczą. W roku 1572 Baltazar był wykonawcą testamentu rajcy krakowskiego, doktora medycyny Stanisława Różanki, świeckiego seniora zboru kalwińskiego; wykonawcami woli Różanki byli także jego szwagier, syn rajcy krakowskiego Wojciecha Krainy, doktor medycyny Jakub Kraina oraz Krzysztof Trecy, przywódca kalwinów małopolskich, rektor szkoły krakowskiej. Można przypuszczać, że i Baltazar Grodecki pozostawał w kręgu zboru kalwińskiego.

Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1566–1569: fragment wpisu z 1567 roku dokumentującego
wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Baltazarem Grodeckim w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 27, s. 87)
Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1566–1569: fragment wpisu z 1567 roku dokumentującego wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Baltazarem Grodeckim w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 27, s. 87)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności