Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Walenty Korzeczek

rajca 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595
burmistrz 1558, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1572, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595

Valentinus (Walenting) Korzerzek (Koczeczek)

Pochodził z rodziny z tradycjami zasiadania na urzędach miejskich, Mikołaj Korzeczek był przez wiele kadencji w latach 1499–1511 ławnikiem kleparskim, podobnie Wawrzyniec Korzeczek zasiadał wielokrotnie w ławie w latach 1516– –1523 – być może byli to dziadek i ojciec Walentego. W ławie zasiadł także Walenty, pełniąc ten urząd w latach 1553–1555 i w roku 1557. Do rady miejskiej Kleparza został powołany w roku 1558, urząd ten sprawował do roku 1595, będąc w tym czasie dwunastokrotnie nominowany do rady urzędującej- -burmistrzowskiej. Powierzano mu także urząd wójtowski – wójtem kleparskim był w latach 1568, 1571, 1574–1575 i 1579. W 1564 roku w imieniu niejakiego Bielskiego opłacił pobór ze wsi Białej w ziemi krakowskiej, powiecie lelowskim; stosowny dokument opieczętował swoim gmerkiem – na tarczy renesansowej monogram z liter „W” i „R”. Był właścicielem domu położonego przy ul. Długiej, po stronie jurydyki Biskupie. W swoim testamencie z 1595 roku Walenty, rozstając się ze światem, przebaczył nieprzyjaciołom, błagał Boga o miłosierdzie i prosił, by ciało zostało w kościele św. Floriana obyczajem krześcijańskim bez wszelkiej pompy pogrzebione. Zapisał żonie Annie nieruchomości, w tym dom, za życzliwe posługi, które ona mnie, człowiekowi od Pana Boga na wzroku nawiedzonemu, przez ten wszytek czas w rozmaitych przypadkach i chorobach chętnie czyniła i czynić nie przestaje. Żona Anna odnotowana została jako wdowa jeszcze w 1607 roku, w 1632 roku zapisano, że dom Korzeczków, rozbudowany i przekształcony w zajazd ze stajnią na sto pięćdziesiąt koni, pozostaje w rękach ich potomków.

Pieczęć mieszczańska (gmerk) Walentego
Korzeczka: w tarczy monogram
z liter „W” i „R” – odcisk z wydanego
w 1564 roku dokumentu zapłaty poboru
ze wsi Białej w województwie krakowskim,
uczynionej w imieniu Bielskiego
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. 832383 II, s. 56)
Pieczęć mieszczańska (gmerk) Walentego Korzeczka: w tarczy monogram z liter „W” i „R” – odcisk z wydanego w 1564 roku dokumentu zapłaty poboru ze wsi Białej w województwie krakowskim, uczynionej w imieniu Bielskiego (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 832383 II, s. 56)
Z księgi ławniczej Kleparza obejmującej lata 1574–1579: początkowy fragment wpisu z 1575 roku będącego relacją
ławników Balcera Przezdzieczka (nr 107) i Kaspra Mixty, syna rajcy Marcina Mixty (nr 70), z oglądu ściany dzielącej
domy nieznanego z imienia Bączka i Walentego Korzeczka, rajcy i wówczas wójta, co czyniono na wniosek tego
ostatniego – oraz zbliżenie zapisu imienia i funkcji (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 4, s. 235)
Z księgi ławniczej Kleparza obejmującej lata 1574–1579: początkowy fragment wpisu z 1575 roku będącego relacją ławników Balcera Przezdzieczka (nr 107) i Kaspra Mixty, syna rajcy Marcina Mixty (nr 70), z oglądu ściany dzielącej domy nieznanego z imienia Bączka i Walentego Korzeczka, rajcy i wówczas wójta, co czyniono na wniosek tego ostatniego – oraz zbliżenie zapisu imienia i funkcji (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 4, s. 235)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska