A+ A A-

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Tom:
strona:

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

srebrny medal oznaczony numerem 19 przyznany 23 maja 2007 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XIV/172/07)

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 30 października 2007 r. w Pałacu Wielopolskich. Przewodniczący SKOZK prof. Franciszek Ziejka podczas wystąpienia w sali Obrad RMK oraz logo laureata.

 

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, organizacja społeczna powołana w 1978 r. przez sekretariat Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w związku z wpisaniem Krakowa na listę UNESCO. Na czele 176-osobowego gremium z całego kraju stanął przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, wystosowano także Apel do Narodu (patrz s. 71, 384–385). Przełomowy okazał się rok 1985, w którym ustalono stałe źródło zasadniczego finansowania potrzeb związanych z ratowaniem krakowskiego dziedzictwa narodowego – ustawowo powołano Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, lokalizując go w budżecie kancelarii Rady Państwa, od 1989 r. Kancelarii Prezydenta RP, jednocześnie oddając prawo dysponowania nim Komitetowi. W 1990 r. zmienił się skład Komitetu z krajowego – „reprezentacyjnego” na krakowski – profesjonalno-ekspercki. Najwyższa dotacja Funduszu to 45,5 mln zł w 2007 r., w następnych latach ponad 40 mln zł, zaś w ostatnich latach 30 mln zł rocznie. Miasto Kraków uhonorowało Komitet srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” w 2007 r. w 30-lecie powstania.

Srebrny medal nr 19 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIV/172/07 podjętą 23 maja 2007 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Klimowicz. Uhonorowanie to miało miejsce w przededniu jubileuszu 30-lecia powstania i działalności SKOZK. Wręczenie medalu wraz z dyplomem nastąpiło 30 października 2007 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Foyer sali Obrad akt wpisu przewodniczącego SKOZK do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”; reprodukcja wpisu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności