A+ A A-

Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego...

Tom:
strona:

Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego i Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

srebrny medal oznaczony numerem 20 przyznany 7 maja 2008 roku

W uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLIII/519/08)

Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego i Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

Z uroczystości wręczenia dwóch egzemplarzy medalu z dyplomami 8 października 2010 r. w Pałacu Wielopolskich. W Sali Obrad RMK poczty sztandarowe laureatów oraz ich loga.

 

 

Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego im. Tadeusza Kościuszki, jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji społecznej powstałej w 1918 r. Utworzona w latach 1919–1920, osobno dla harcerzy i harcerek, w trakcie II wojny światowej jako Chorągiew Krakowska Szarych Szeregów oraz Pogotowie Harcerek, po okupacji od 1949 r. połączone. Obecnie działa na obszarze województwa małopolskiego, w jej skład wchodzą 22 hufce skupiające ponad 7 tys. harcerek i harcerzy.

 

Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, jednostka terenowa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, organizacji społecznej powstałej w 1989 r. jako alternatywa wobec ZHP, odwołującej się do tradycji organizacji harcerskiej z 1918 r. oraz idei Kręgów Instruktorów Harcerskich ZHP z 1980 r. Okręg tworzą odrębne struktury Małopolskiej Chorągwi Harcerek i Małopolskiej Chorągwi Harcerzy. Skupia on 24 szczepy, w jego ramach znajduje się także Obwód Tatrzański – łącznie ponad 1600 harcerek i ponad 950 harcerzy.

 

Organizacje te uhonorowano wspólnym srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” w 2008 r. w nadchodzące 100-lecie inauguracji ruchu skautingowego na ziemiach polskich.

 

Wspólny srebrny medal nr 20 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLIII/519/08 podjętą 7 maja 2008 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczyła Małgorzata Radwan-Ballada. Medal przyznano w przededniu jubileuszu 100-lecia inauguracji ruchu skautingowego na ziemiach polskich. Wręczenie egzemplarzy wraz z dyplomami nastąpiło 8 października 2010 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Egzemplarze medalu i dyplomy w asyście prezydenta miasta i przewodniczącego RMK prezentują komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Andrzej Żugaj i przewodnicząca Okręgu Małopolskiego ZHR hm. Marta Serwin; w foyer Sali Obrad ci sami reprezentanci podczas wpisów do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności