Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Spis chronologiczny

Liczba porządkowa odpowiada numerowi przypisanemu postaci w Poczcie. Rok podany w nawiasie oznacza pierwsze wzmiankowanie na burmistrzowskiej funkcji.

 

1. Smerlin (1425)

2. Jordan starszy (1425)

3. Orephus (1425)

4. Abraham Czarny syn Jakuba (1433)

5. Abraham Czarny (1456)

6. Mojżesz z Przemyśla (1465)

7. Jakub (1465)

8. Jordan młodszy (1465)

9. Natan (1465)

10. Jakub Nol (1469)

11. Abraham z Sącza (1469)

12. Mojżesz Fiszla syn Efraima (1485)

13. Jakub Kappelman syn Aleksandra Lewita (1485)

14. Józef syn Efraima (1485)

15. Mordechaj z Sącza syn Jakuba (1485)

16. Szymon Marek z Sącza (1494)

17. Samuel Ulrich (1494)

18. Phiwelman (1495)

19. Izrael syn Marka (1495)

20. Jakub Unger (1495)

21. Wangrzin (1500)

 

22. Mojżesz Pudlo (1502)

23. Salomon Szloma (1502)

24. Mojżesz Isserles Doktor (1553)

25. Jonas Abrahamowicz (1553)

26. Izrael Czarny (1553)

27. Szymon zięć Mojżesza (1553)

28. Samuel syn Taycha (1553)

29. Mojżesz Hechler (1554)

30. Alexander Doktor (1554)

31. Abraham Maisel (1583)

32. Markus Jeleń zięć Bogatego (1583)

33. Izaak Bogaty syn Izraela (1583)

34. Mendel Sax (1583)

35. Marek zięć Jelenia (1608)

36. Izaak Jakubowicz (1608)

37. Dawid Dajches (1608)

38. Józef Abrahamowicz (1608)

39. Joachim zięć Marka (1609)

40. Mojżesz Moszel Abrahamowicz (1622)

41. Samuel Doktor (1622)

42. Lewek Markowicz starszy (1622)

43. Joachim Elchanan (1623)

 

44. Izaak Pinkus Horowitz (1624)

45. Dawid Teodor Kożuchowski (1632)

46. Marek Lazarowicz starszy (1633)

47. Wolf Mendlowicz (1636)

48. Abraham Izraelowicz (1638)

49. Wolf Efraim Esterczyk (1642)

50. Salomon Włochowicz (1646)

51. Mojżesz Izaakowicz syn Izaaka Jakubowicza (1647)

52. Józef Włochowicz (1657)

53. Joel ( Joachim) Askanas Kożuchowski (1660)

54. Daniel Doktor (1661)

55. Lazar Fajwlewicz (1663)

56. Łazarz Anzlem (1663)

57. Abraham Izaakowicz (1663)

58. Jakub Dobruchna Łazarowicz (1666)

59. Salomon Askanas syn Teodora Kożuchowskiego (1667)

60. Isachar Ber Berusz syn rabiego Herszla (1670)

61. Abraham Ben Natan Doktorowicz Rebes (1670)

62. Abraham Zyskient (1671)

63. Marek Kantorowicz (1672)

64. Jan Zyslewicz (1672)

65. Codek Izakowicz zięć Hirsza Poczta (1673)

66. Jonatan ( Jonasz) Dawidowicz (1674)

67. Joachim ( Józef ) Włochowicz Salomonowicz (1674)

 

68. Marek Lazarowicz młodszy (1674)

69. Józef Eliaszowicz (1676)

70. Samuel (Szmul) Mojżeszowicz Just (1676)

71. Lewko Śrubski (1676)

72. Mojżesz Lwowski (1676)

73. Jakub Joel Samsonowicz (1676)

74. Berus Doktorowicz (1676)

75. Jonasz Saiowicz (1676)

76. Zelik Jeolowic (1677)

77. Berus Rabinowicz (1677)

78. Banas Abrahamowicz (1677)

79. Izaak Salomonowicz (1677)

80. Litman Haftarz (1677)

81. Jeleń Jeleniowicz (1677)

82. Jakub Codek (1678)

83. Joel Kantorowicz (1678)

84. Zelik Janaszowicz (1678)

85. Jakub Zelek (1681)

86. Józef Izaakowicz Lande (1681)

87. Zelik Banasz (1682)

88. Zelik Kożuchowski (1682)

89. Codek Kołtunowaty (1682)

90. Chaim Orgler (1685)

91. Izaak (Icek) Orgles (1685)

92. Mojżesz Kauffman (1685)

93. Mojżesz Lewkowic (1688)

94. Zelik Joelowicz (1689)

95. Izaak Samuel Mojzesowicz Kraśnik (1689)

96. Samuel Mejer (1689)

 

97. Samuel Markowicz Wiedeńczyk (1690)

98. Hersle ( Jeleń) Lwowski (1691)

99. Izaak Jachimowicz (1692)

100. Lachman Notkowic (1692)

101. Jeleń Kelchen (1692)

102. Lachman Januszowic (1693)

103. Jeleń Mojżeszowic Lwowczyk (1693)

104. Fajtel Izaakowicz (1693)

105. Izaak Skolnikowicz (1693)

106. Abraham Lelowski (1694)

107. Joachim Paczanowski (1694)

108. Mendel (Zachariasz) Kantorowicz (1694)

109. Majer Izaakowicz zięć Codka (1695)

110. Fajtel Mojżeszowic (1695)

111. Samson (Szymon) Zachariaszowicz (1696)

112. Lewko Wigdorowic (1696)

113. Jozel Szkolnikowicz (1696)

114. Pinkier Herszlowicz (1699)

115. Hune Jekowicz (1699)

116. Salomon Janaszewicz (1727)

117. Joachim Oszerowicz (1727)

118. Joachim Dawidowicz (1727)

119. Marek Markowicz (1727)

120. Mojżesz Gumprychtowicz (1728)

121. Samson Łazesz (1728)

122. Juda Lwowski (1729)

123. Dawid Cyrdes (1729)

124. Lewko Kręgiel (1729)

 

125. Dawid Jakiers (1729)

126. Mojżesz złotnik (1729)

127. Salomon Doktorowicz (1729)

128. Józef Jeruchems (1729)

129. Herszle Dawidowicz (1736)

130. Abraham Markowicz (1736)

131. Fajtel Ickowicz (1736)

132. Lewek Szmulowicz (1736)

133. Michał Salomonowicz (1737)

134. Berle Rakowski (1738)

135. Zawel Samuel Dajches (1738)

136. Zelik Jochemkowicz Codek (1738)

137. Rafał Rzeszowski (1742)

138. Daniel Markowicz (1742)

139. Daniel Salomonowicz (1743)

140. Szmerl Pińczowski (1745)

141. Hendel Herszlewicz (1745)

142. Salomon Abramowicz (1745)

143. Icyk Rajeles (1745)

144. Herszle Zuzmanowicz (1745)

145. Rafał Szachnowicz (1746)

146. Herszla Mojżeszowicz Stobnicki (1752)

147. Mojżesz Jekieles (1752)

148. Mennases Lewkowicz Sukiennik (1754)

149. Ancel zięć Marka Zejlikowicza (1754)

150. Samuel Lewkowicz Szapseles(1754)

151. Gabryel Wulfowicz (1760)

152. Hendel Wekslarz (1760)

 

153. Gutman Rakowski (1760)

154. Samuel Aronowicz (1762)

155. Mendel Jekieles (1762)

156. Mojżesz Stobnicki (1762)

157. Izaak Berkowicz (1763)

158. Mendel Aronowicz Kalachora (1763)

159. Lewko Chocia (1766)

160. Mojżesz Jakubowicz (1766)

161. Janes Rabinowicz Szpitalnik (1767)

162. Fajbus Giesser (1767)

163. Izrael Aronowicz Menaszes (1768)

164. Fajbus Abrahamowicz (1772)

165. Lewek Samuelowicz zięć Doktora (1774)

166. Szmul Rafałowicz (1774)

167. Szymon Bass (1775)

168. Huna (Elchon) Ickowicz (1776)

169. Salomon Szaylowicz Landau (1776)

170. Szymon Zalmanowicz (1776)

171. Nachman Lewkowicz (1776)

172. Pinkas Wierny (1776)

173. Mojżesz Braciejówka (1777)

174. Lewek Markowicz młodszy (1777)

175. Abraham Ickowicz (1777)

176. Samuel (?) Lednicki (1778)

177. Szmul Herszlowicz (1778)

178. Józef Nachman Codek syn Zeliga (1786)

 

179. Mojżesz Michlowicz (1786)

180. Abraham Zelmanowicz (1786)

181. Marek Pinkesowicz (1790)

182. Kalman Lewkowicz (1790)

183. Abraham Michałowicz (1790)

184. Herszla Piasecki (1790)

185. Fiszel Abramowicz (1791)

186. Icek Jaulowicz (1791)

187. Józef Lachman (1792)

188. Herszla Mojzesowicz (1792)

189. Abraham Eljezer Mojzeszowicz (1792)

190. Joachim (Chaim) Salomonowicz (1792)

191. Abraham Nahemowicz (1792)

192. Józef Benjaminowicz (1792)

193. Izrael Liberks (1792)

194. Herszla Katmanowicz (1792)

195. Szyja Jachymowicz (1793)

196. Pinkier Markowicz (1793)

197. Becal Hitelowicz (1793)

198. Salomon Fiszlowicz (1793)

199. Elzer Szarjowicz (1797)

200. Juda Mojzesowicz (1797)

201. Ura (?) Zanwłowicz (1797)

202. Jakub Berkowicz (1798)

203. Mojżesz Perez (1800)

204. Zeli (Zelik) Krosnik (1800)

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska