Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Spis alfabetyczny

Liczba przed imieniem odpowiada numerowi przypisanemu postaci w Poczcie. Rok podany w nawiasie oznacza pierwsze wzmiankowanie na burmistrzowskiej funkcji.

 

 

61. Abraham Ben Natan Doktorowicz Rebes (1670)

5. Abraham Czarny (1456)

4. Abraham Czarny syn Jakuba (1433)

189. Abraham Eljezer Mojzeszowicz (1792)

175. Abraham Ickowicz (1777)

57. Abraham Izaakowicz (1663)

48. Abraham Izraelowicz (1638)

106. Abraham Lelowski (1694)

31. Abraham Maisel (1583)

130. Abraham Markowicz (1736)

183. Abraham Michałowicz (1790)

191. Abraham Nahemowicz (1792)

11. Abraham z Sącza (1469)

180. Abraham Zelmanowicz (1786)

62. Abraham Zyskient (1671)

30. Alexander Doktor (1554)

152. Ancel zięć Marka Zejlikowicza (1754)

78. Banas Abrahamowicz (1677)

197. Becal Hitelowicz (1793)

 

134. Berle Rakowski (1738)

74. Berus Doktorowicz (1676)

77. Berus Rabinowicz (1677)

90. Chaim Orgler (1685)

65. Codek Izakowicz zięć Hirsza Poczta (1673)

89. Codek Kołtunowaty (1682)

54. Daniel Doktor (1661)

138. Daniel Markowicz (1742)

139. Daniel Salomonowicz (1743)

123. Dawid Cyrdes (1729)

37. Dawid Dajches (1608)

125. Dawid Jakiers (1729)

45. Dawid Teodor Kożuchowski (1632)

199. Elzer Szarjowicz (1797)

162. Fajbus Giesser (1767)

164. Fajbus Abrahamowicz (1772)

131. Fajtel Ickowicz (1736)

 

104. Fajtel Izaakowicz (1693)

110. Fajtel Mojżeszowic (1695)

185. Fiszel Abramowicz (1791)

146. Gabryel Wulfowicz (1760)

148. Gutman Rakowski (1760)

141. Hendel Herszlewicz (1745)

147. Hendel Wekslarz (1760)

98. Hersle ( Jeleń) Lwowski (1691)

194. Herszla Katmanowicz (1792)

188. Herszla Mojzesowicz (1792)

149. Herszla Mojżeszowicz Stobnicki (1752)

184. Herszla Piasecki (1790)

129. Herszle Dawidowicz (1736)

144. Herszle Zuzmanowicz (1745)

168. Huna (Elchon) Ickowicz (1776)

115. Hune Jekowicz (1699)

186. Icek Jaulowicz (1791)

143. Icyk Rajeles (1745)

60. Isachar Ber Berusz syn rabiego Herszla (1670)

157. Izaak Berkowicz (1763)

91. Izaak (Icek) Orgles v. Horgles (1685)

99. Izaak Jachimowicz (1692)

36. Izaak Jakubowicz (1608)

44. Izaak Pinkus Horowitz (1624)

79. Izaak Salomonowicz (1677)

105. Izaak Skolnikowicz (1693)

 

33. Izaak Bogaty syn Izraela (1583)

95. Izaak Samuel Mojzesowicz Kraśnik (1689)

163. Izrael Aronowicz Menaszes (1768)

26. Izrael Czarny (1553)

193. Izrael Liberks (1792)

19. Izrael syn Marka (1495)

7. Jakub (1465)

202. Jakub Berkowicz (1798)

82. Jakub Codek (1678)

58. Jakub Dobruchna Łazarowicz (1666)

73. Jakub Joel Samsonowicz (1676)

13. Jakub Kappelman syn Aleksandra Lewita (1485)

10. Jakub Nol (1469)

20. Jakub Unger (1495)

85. Jakub Zelek (1681)

64. Jan Zyslewicz (1672)

161. Jonas Rabinowicz Szpitalnik (1767)

81. Jeleń Jeleniowicz (1677)

101. Jeleń Kelchen (1692)

103. Jeleń Mojżeszowic Lwowczyk (1693)

190. Joachim (Chaim) Salomonowicz (1792)

67. Joachim ( Józef ) Włochowicz Salomonowicz (1674)

118. Joachim Dawidowicz (1727)

43. Joachim Elchanan (1623)

117. Joachim Oszerowicz (1727)

107. Joachim Paczanowski (1694)

 

39. Joachim zięć Marka (1609)

83. Joel Kantorowicz (1678)

53. Joel ( Joachim) Askanas Kożuchowski (1660)

25. Jonas Abrahamowicz (1553)

75. Jonasz Saiowicz (1676)

66. Jonatan ( Jonasz) Dawidowicz (1674)

8. Jordan młodszy (1465)

2. Jordan starszy (1425)

113. Jozel Szkolnikowicz (1696)

38. Józef Abrahamowicz (1608)

192. Józef Benjaminowicz (1792)

69. Józef Eliaszowicz (1676)

86. Józef Izaakowicz Lande (1681)

128. Józef Jeruchems (1729)

187. Józef Lachman (1792)

178. Józef Nachman Codek syn Zeliga (1786)

14. Józef syn Efraima (1485)

52. Józef Włochowicz (1657)

122. Juda Lwowski (1729)

200. Juda Mojzesowicz (1797)

182. Kalman Lewkowicz (1790)

102. Lachman Januszowic (1693)

100. Lachman Notkowic (1692)

55. Lazar Fajwlewicz (1663)

174. Lewek Markowicz młodszy (1777)

42. Lewek Markowicz starszy (1622)

165. Lewek Samuelowicz zięć Doktora (1774)

 

132. Lewek Szmulowicz (1736)

159. Lewko Chocia (1766)

124. Lewko Kręgiel (1729)

71. Lewko Śrubski (1676)

112. Lewko Wigdorowic (1696)

80. Litman Haftarz (1677)

56. Łazarz Anzlem (1663)

109. Majer Izaakowicz zięć Codka (1695)

63. Marek Kantorowicz (1672)

68. Marek Lazarowicz młodszy (1674)

46. Marek Lazarowicz starszy (1633)

119. Marek Markowicz (1727)

181. Marek Pinkesowicz (1790)

35. Marek zięć Jelenia (1608)

32. Markus Jeleń zięć Bogatego (1583)

108. Mendel (Zachariasz) Kantorowicz (1694)

158. Mendel Aronowicz Kalachora (1763)

155. Mendel Jekieles (1762)

34. Mendel Sax (1583)

151. Mennases Lewkowicz Sukiennik (1754)

133. Michał Salomonowicz (1737)

173. Mojżesz Braciejówka (1777)

12. Mojżesz Fiszla syn Efraima (1485)

120. Mojżesz Gumprychtowicz (1728)

29. Mojżesz Hechler (1554)

24. Mojżesz Isserles Doktor (1553)

51. Mojżesz Izaakowicz syn Izaaka Jakubowicza (1647)

 

160. Mojżesz Jakubowicz (1766)

150. Mojżesz Jekieles (1752)

92. Mojżesz Kauffman (1685)

93. Mojżesz Lewkowic (1688)

72. Mojżesz Lwowski (1676)

179. Mojżesz Michlowicz (1786)

40. Mojżesz Moszel Abrahamowicz (1622)

203. Mojżesz Perez (1800)

22. Mojżesz Pudlo (1502)

156. Mojżesz Stobnicki (1762)

6. Mojżesz z Przemyśla (1465)

15. Mordechaj z Sącza syn Jakuba (1485)

126. Mojżesz złotnik (1729)

171. Nachman Lewkowicz (1776)

9. Natan (1465)

3. Orephus (1425)

18. Phiwelman (1495)

172. Pinkas Wierny (1776)

114. Pinkier Herszlowicz (1699)

196. Pinkier Markowicz (1793)

137. Rafał Rzeszowski (1742)

145. Rafał Szachnowicz (1746)

142. Salomon Abramowicz (1745)

59. Salomon Askanas syn Teodora Kożuchowskiego (1667)

 

127. Salomon Doktorowicz (1729)

198. Salomon Fiszlowicz (1793)

116. Salomon Janaszewicz (1727)

169. Salomon Szaylowicz Landau (1776)

23. Salomon Szloma (1502)

50. Salomon Włochowicz (1646)

111. Samson (Szymon) Zachariaszowicz (1696)

121. Samson Łazesz (1728)

154. Samuel Aronowicz 1762

41. Samuel Doktor (1622)

70. Samuel (Szmul) Mojżeszowicz Just (1676)

176. Samuel (?) Lednicki (1778)

153. Samuel Lewkowicz Szapseles (1754)

97. Samuel Markowicz Wiedeńczyk (1690)

96. Samuel Mejer (1689)

28. Samuel syn Taycha (1553)

17. Samuel Ulrich (1494)

1. Smerlin (1425)

140. Szmerl Pińczowski (1745)

177. Szmul Herszlowicz (1778)

166. Szmul Rafałowicz (1774)

195. Szyja Jachymowicz (1793)

167. Szymon Bass (1775)

16. Szymon Marek z Sącza (1494)

170. Szymon Zalmanowicz (1776)

27. Szymon zięć Mojżesza (1553)

201. Ura (?) Zanwłowicz (1797)

 

21. Wangrzin (1500)

49. Wolf Efraim Esterczyk (1642)

47. Wolf Mendlowicz (1636)

135. Zawel Samuel Dajches (1738)

204. Zeli (Zelik) Krosnik (1800)

 

87. Zelik Banasz (1682)

84. Zelik Janaszowicz (1678)

76. Zelilk Jeolowic (1677)

94. Zelik Joelowicz (1689)

136. Zelik Jochemkowicz Codek (1738)

88. Zelik Kożuchowski (1682)

 

Plan miasta żydowskiego na Kazimierzu z pierwszych lat XIX wieku – zatem obrazujący siedlisko Żydów krakowsko-kazimierskich w ostatnich latach samodzielności
miejskiej Kazimierza oraz samodzielności gminy żydowskiej w dotychczasowym jej kształcie (stan już pod zaborem austriackim, stąd nazewnictwo
polskie i niemieckie). W prawej górnej części planu przy murze oddzielającym od miasta żydowskiego tereny zakonu kanoników laterańskich i kościoła Bożego
Ciała, bryła kościoła przy ul. Bożego Ciała już poza rysunkiem, w lewej części planu zachowany do dzisiejszych czasów układ urbanistyczny z ul. Szeroką,
synagogą Starą i dwoma cmentarzami izraelickimi (Bałaban 1931-II, s. 1).
Plan miasta żydowskiego na Kazimierzu z pierwszych lat XIX wieku – zatem obrazujący siedlisko Żydów krakowsko-kazimierskich w ostatnich latach samodzielności miejskiej Kazimierza oraz samodzielności gminy żydowskiej w dotychczasowym jej kształcie (stan już pod zaborem austriackim, stąd nazewnictwo polskie i niemieckie). W prawej górnej części planu przy murze oddzielającym od miasta żydowskiego tereny zakonu kanoników laterańskich i kościoła Bożego Ciała, bryła kościoła przy ul. Bożego Ciała już poza rysunkiem, w lewej części planu zachowany do dzisiejszych czasów układ urbanistyczny z ul. Szeroką, synagogą Starą i dwoma cmentarzami izraelickimi (Bałaban 1931-II, s. 1).
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska