Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Spis chronologiczny

Rok podany przy imieniu oznacza pierwsze ustalone wzmiankowanie na wójtowskim urzędzie.

 

Dwuliterowy skrót w nawiasie określa reprezentowaną jurydykę:

BI – Biskupie; BŁ – Błonie; GA – Garbary; GM – Gramatyka; GR – Groble; LU – Lubicz; PE – Pędzichów; PO – Podzamcze; RE – Retoryka; SD – Smoleńsk duchowny; SW – Smoleńsk wielkorządowy; SZ – Szlak; WE – Wesoła; WY – Wygoda

 

• Piotr Fochsczagil 1397 (GA)

• Niklosz Falkenberg 1413 (GA)

• Piotr Hausse 1419 (GA)

• Niklosz Fetter 1426 (GA)

• Johes Bruer 1428 (GA)

• Paweł Rothen 1430 (GA)

• Michał 1431 (GA)

• Piotr Grosche 1437 (GA)

• Hanus Milde 1442 (GA)

• Piotr Junker 1442 (GA)

• Bartosz Ludener 1446 (GA)

• Jan Polski 1461 (GA)

• Kasper toppler (garncarz) 1473 (GA)

• Hanus Swarcz 1492 (GA)

• Hanus Gerecht 1500 (GA)

• Jan Offner 1528 (GA)

• Bernard Henke 1539 (GA)

• Piotr Dobrzycki 1543 (GA)

• Mikołaj Stroński 1543 (BI)

• Walenty Bernatkowicz 1544 (GA)

• Walenty Kroker 1544 (GA)

• Florian Bochwicz 1556 (GA)

 

• Wojciech Niczkowic 1592 (BI)

• Stanisław Henke 1593 (GA)

• Stanisław Luzkowicz 1601 (BI)

• Andrzej Ocziesza 1607 (BI)

• Jan Witowski (Wojtowski) zwany Praga 1616 (BI)

• Daniel Henke 1618 (GA)

• Adam Bienkowicz (Bień) 1618 (BI)

• Piotr Kuławski (Kułakowski) 1623 (BI)

• Jan Złobecki 1628 (SW)

• Wojciech Skoczek 1628 (RE)

• Tomasz Skalski 1635 (RE)

• Jakub Ocziesza 1636 (BI)

• Błażej Sukiennik 1636 (RE)

• Jakub Ociesze 1636 (RE)

• Michał Trania 1638 (RE)

• Jan Smyk 1638 (PE)

• Marcin Mazurkowicz 1639 (PE)

• Wojciech Widman 1640 (GA)

• Tomasz Wcisłowski 1640 (RE)

• Jan Sydek 1643 (BŁ)

 

• Wojciech Więczkowicz 1645 (BI)

• Kasper Krain 1646 (GA)

• Tomasz Lorczyk (Lorek) 1647 (PE)

• Krzysztof Węgrzynowic 1647 (RE)

• Błażej Budziński 1649 (BŁ)

• Tomasz Modłowicz 1649 (RE)

• Jan Ciopkowic 1654 (RE)

• Wojciech Slifesz 1655 (RE)

• Mateusz Licowski 1662 (WE)

• Wojciech Piechurski 1663 (RE)

• Jerzy Gencz 1669 (GA)

• Kazimierz Kolano 1670 (BŁ)

• Jan Kuderski 1670 (BŁ)

• Michał Kesler 1670 (GA)

• Paweł Gołębiowicz 1670 (WE)

• Grzegorz Sternawski 1670 (WE)

• Jan Miedziński 1671 (BI)

• Wojciech Jurkowicz ( Jurek) 1671 (PE)

• Jakub Kryzia 1672 (GA)

• Wojciech Dębicki 1673 (WE)

• Andrzej Wołosniel 1673 (LU)

• Sebastian Bożykowski 1674 (LU)

• Bartłomiej Gizowicz (Giza) 1674 (BŁ)

• Sebastian Lachowicz 1674 (BI)

• Grzegorz Gębalski 1676 (BI)

• Jakub Ząbkowic 1676 (RE)

• Jan Krzysztowczyk 1677 (PE)

• Zygmunt Elsoner 1677 (RE)

• Wawrzyniec Rodowicz 1679 (GA)

• Jan Jesionka 1679 (PE)

• Klemens Synowski 1681 (GM)

 

• Wojciech Szczepankowicz 1682 (GM)

• Szymon Sypowski 1682 (GM)

• Andrzej Bolechowicz 1683 (SD)

• Stanisław Wiśniowski 1684 (PO)

• Walenty Barciński 1684 (BI)

• Maciej Jałocha 1685 (PE)

• Jan Baran 1685 (RE)

• Tomasz Ryński 1686 (SZ)

• Wojciech Sarysz 1688 (BŁ)

• Tomasz Kajzer 1691 (BI)

• Stanisław Foldrowicz 1691 (RE)

• Jan Prazner 1693 (GA)

• Jan Styper 1694 (GA)

• Franciszek Florkowicz 1695 (PE)

• Franciszek Gajecki 1703 (WE)

• Wojciech Gajecki 1703 (WE)

• Łukasz Rozoliński 1705 (WE)

• Marcin Śliwa 1706 (BŁ)

• Jakub Pruski 1706 (PO)

• Marcin Babiński 1709 (LU)

• Marcin Piątkowicz (Piątek) 1710 (PE)

• Jan Szwander przed 1711 (GA)

• Mysłowski przed 1711 (BI)

• Jakób Dziurkiewicz 1711 (BŁ)

• Marcin Szwander 1711 (GA)

• Mikołaj Jabłoński 1711 (BI)

• Szymon Szczuka 1712 (BI)

• Stanisław Przyjemski 1713 (WE)

• Józef Kukliński 1714 (BŁ)

• Marcin Swierkołowic 1714 (PE)

• Kazimierz Jesionkowic 1715 (BŁ)

 

• Antoni Czekalski 1716 (WE)

• Jan Wojankowski 1716 (WE)

• Jan Gielhorn 1717 (GA)

• Stanisław Przyjemski 1717 (LU)

• Kasper Szeleciński 1719 (BI)

• Andrzej Raychlewicz 1720 (GA)

• Szymon Kozłowski 1720 (SD)

• Krystian Pietrzeniec przed 1728 (GA)

• Stanisław Czwalski 1729 (SW)

• Jan Miedziński 1730 (BI)

• Tomasz Sławiński 1735 (SD)

• Jakub Zyznowski 1735 (BI)

• Maciej Sawicki 1739 (SD)

• Maciej Pyzło 1739 (BŁ)

• Jan Kozłowski 1741 (BŁ)

• Błażej Sobczyński 1742 (BI)

• Antoni Rutkowski 1743 (LU)

• Szymon Ledźwiński 1746 (PE)

• Stanisław Radwan 1746 (WY)

• Stanisław Charzalski 1747 (SD)

• Jan Jeormiński 1748 (WY)

• Sebastian Iwański 1748 (WE)

• Tomasz Sroczyński 1748 (LU)

• Jakub Meresiński 1751 (LU)

• Sebastian Kozłowski 1753 (SD)

• Jan Kryzia 1755 (GA)

• Mikołaj Workiewicz 1756 (WY)

• Franciszek Brzeziński 1758 (SD)

• Szczepan Łatkowski 1759 (WY)

• Maciej Gaworski 1760 (SD)

• Szczepan Cieśliński 1760 (WY)

 

• Antoni Łazowicz 1763 (SZ)

• Wawrzyniec Kreczkowski 1763 (RE)

• Jan Łabiszewski 1764 (BŁ)

• Paweł Janicki 1764 (SD)

• Stanisław Jankiszowski 1766 (SD)

• Jan Jabłoński 1766 (RE)

• Bartłomiej Sokorski 1769 (SD)

• Jan Kozłowski 1770 (SD)

• Maciej Stefanowski 1770 (SZ)

• Andrzej Pila (Piela) 1772 (GA)

• Franciszek Sławikowski 1773 (LU)

• Jakub Folwarski 1774 (SD)

• Wawrzyniec Łyszkowski (Łyskiewicz) 1774 (PE)

• Maciej Szopiński 1774 (LU)

• Sadowski 1775 (BŁ)

• Mateusz Sułkowski 1775 (SD)

• Paweł Gwizdalski 1775 (SZ)

• Wojciech Pateński (Patyński) 1775 (SZ)

• Łukasz Kawiński 1776 (PE)

• Wojciech Sławiński 1778 (SZ)

• Maciej Janociński 1778 (RE)

• Sebastian Rogowski 1779 (PE)

• Piotr Adamczyk 1780 (SZ)

• Szymon Brydziński 1781 (RE)

• Ignacy Kromer 1782 (BI)

• Stanisław Janociński 1783 (GR)

• Balcer Rzegościński (Rzegust) 1787 (PE)

• Franciszek Bienkiewicz 1787 (SZ)

• Karol Borom Kustowski 1787 (GA)

 

• Antoni Koziarowski 1789 (SD)

• Jakób Mayzner 1789 (WY)

• Kasper Głowacki 1789 (GR)

• Stanisław Nankiewicz 1790 (BŁ)

• Andrzej Bolechowicz 1790 (SD)

• Kasper Piątkowski 1790 (RE)

• Kasper Dziewieński 1790 (WY)

• Jan Kanty Sucharski 1790 (WE)

 

• Wawrzyniec Zawadzki 1790 (PO)

• Franciszek Zieliński 1790 (SW)

• Jakub Jurkowski 1791 (SD)

• Jędrzej Grochowski 1791 (WY)

• Sebastian Gzel 1793 (GA)

• Grzegorz Łyszkowski 1793 (PE)

• Stanisław Rogowski 1793 (SZ)

• Franciszek Jachynski 1794 (BI)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska