A+ A A-
Tom:
strona:

Siergiej Kowaliow (Kowalow)

tytuł honorowego obywatela nadany 24 maja 1995 roku

…w uznaniu zasług dla obrony praw człowieka oraz suwerenności narodów świata… (z uzasadnienia do uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXI/210/95)

Siergiej Kowaliow (Kowalow)

 

były dysydent, rosyjski działacz na rzecz praw człowieka

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 6 czerwca 1995 r. w Pałacu Wielopolskich. Siergiej Kowaliow podczas wystąpienia w sali Obrad RMK.

 

Sergiej Adamowicz Kowaliow (Kowalow; Сергей Адамович Ковалёв), rosyjski naukowiec, były radziecki dysydent, działacz praw człowieka, polityk. Urodzony 2 marca 1930 r. w Seredynie-Budzie koło Sumów na Ukrainie, w 1932 r. rodzina osiadła pod Moskwą. Po ukończeniu Uniwersytetu Moskiewskiego w 1954 r. podjął badania naukowe w dziedzinie biofizyki. W 1969 r. założył Grupę Inicjatywną dla Obrony Praw Człowieka w ZSRR – pierwszą tego rodzaju organizację na terenie Związku Radzieckiego; podjął współpracę z ruchami dysydenckimi na Litwie, publikował w prasie podziemnej. Uwięziony w 1974 r., 10 lat spędził w obozach pracy, więzieniach i na zesłaniu na Kołymie. W 1986 r., w warunkach tzw. pieriestrojki, powrócił do Moskwy, gdzie założył moskiewski oddział Amnesty International. Po rozpadzie ZSRR został deputowanym do Dumy Państwowej i członkiem Prezydium Rady Federacji, a także komisarzem ds. praw człowieka w Dumie. W latach 1996– 2003 reprezentował Rosję w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarł 9 sierpnia 2021 r. w Moskwie; pochowany na tamtejszym cmentarzu Dońskim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXI/210/95 podjętą 24 maja 1995 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 65-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 6 czerwca 1995 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Wręczenie dyplomu honorowego obywatelstwa przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz prezentacja dyplomu przez Siergieja Kowaliowa.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności