Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Ronald Reagan

tytuł honorowego obywatela nadany 27 maja 1994 roku

…za stanowcze, konkretne poparcie udzielane Narodowi Polskiemu i „Solidarności” walczącym z totalitaryzmem o swoją godność i niezależność… (z zapisu w dyplomie – MK, nr inw. R-1985)

Ronald Reagan

 

były prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 4 grudnia 1995 r. w Los Angeles. Fotografia portretowa Rolanda Reagana oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Ronald Wilson Reagan, aktor, polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych. Urodzony 6 lutego 1911 r. w Tampico w amerykańskim stanie Illinois. Po studiach od 1932 r. był komentatorem radiowym, od 1937 r. poświęcił się aktorstwu filmowemu – związał się z Hollywood, zagrał w ponad 50 filmach, pracował też dla telewizji. Od 1962 r. w Partii Republikańskiej, w 1967 r. został gubernatorem Kalifornii, sprawował ten urząd do 1975 r. W 1981 r. został 40. prezydentem Stanów Zjednoczonych; funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, do 1989 r. Twórca prorozwojowej doktryny społeczno-gospodarczej zwanej reaganomiką, bliskiej brytyjskiemu thatcheryzmowi. Filar antykomunistycznej polityki bloku zachodniego u schyłku zimnej wojny, walnie przyczynił się do rozpadu ZSRR i wyzwolenia państw dawnego bloku wschodniego. W latach 50. XX w. niósł ważną pomoc dla zdelegalizowanej „Solidarności” i demokratycznej opozycji w Polsce. Zmarł 5 czerwca 2004 r. w Bel Air w Los Angeles w stanie Kalifornia; spoczął w Bibliotece Prezydenckiej swego imienia w Simi Valley, w rejonie Los Angeles.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowanr CXIV/776/94 podjętą 27 maja 1994 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Tadeusz Kołaczyk (w chwili wręczania dyplomu Stanisław Handzlik). Przekazanie dyplomu nastąpiło 4 grudnia 1995 r. w Los Angeles podczas wizyty delegacji władz miasta Krakowa z prezydentem miasta i przewodniczącym RMK w składzie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

W gabinecie wręczenie dyplomu honorowego obywatelstwa przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK, obok prezydenta USA Tomasz Trafas, pracownik Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles, brat Kazimierza Trafasa, byłego przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Rady Miasta Krakowa I kadencji; niżej duplikat dyplomu oraz złożenie przez Ronalda Reagana podpisu na tym duplikacie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska