Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

ks. Zdzisław Peszkowski

tytuł honorowego obywatela nadany 20 marca 1996 roku

…za patriotyczną postawę podczas całego swojego życia oraz w uznaniu wielkiego osobistego wkładu w zapobieżenie fałszowaniu historii najnowszej Polski… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLIV/412/96)

ks. Zdzisław Peszkowski

 

prałat, kapelan rodzin katyńskich i pomordowanych na Wschodzie

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 15 maja 1996 r. w Pałacu Wielopolskich.  Ks. Zdzisław Peszkowski podczas wystąpienia w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Zdzisław Aleksander Jastrzębiec Peszkowski, duchowny rzymskokatolicki, kapelan ofiar zbrodni sowieckiech. Urodzony 23 sierpnia 1918 r. w Sanoku. Ukończył szkołę podchorążych, w kampanii wrześniowej dowodził plutonem pułku, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną został skierowany do obozu w Kozielsku. Uniknął wywózki do Katynia, przez obóz w Griazowcu dostał się do polskiej armii gen. Władysława Andersa. Awansowany do rangi rotmistrza dowodził kompanią w 2 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie pozostał w Anglii, podjął studia duchowne (wyświęcony w 1954 r.), a także świeckie – na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (doktorat z filozofii). W 1970 r. uzyskał tytuł prałata domowego Jego Świątobliwości. Do Polski powrócił w 1989 r., został kapelanem rodzin katyńskich i pomordowanych na wschodzie, był też naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 8 października 2007 r. w Warszawie; spoczywa tamże w Panteonie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności Bożej.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowanr XLIV/412/96 podjętą 20 marca 1996 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wręczenie dyplomu nastąpiło 15 maja 1996 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa oraz ks. Zdzisław Peszkowski podczas uroczystej sesji obok ks. kard. Franciszka Macharskiego i prezydenta miasta, jak też prezentacja przez uhonorowanego oryginału dyplomu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska