A+ A A-
Tom:
strona:

Salomon

Sołtys 1250

Kolejny znany nam sołtys krakowski. Został odnotowany w dokumencie Bolesława Wstydliwego z 1250 roku, w którym książę potwierdził Aleksandrowi, opatowi mogilskiemu, posiadanie części wsi Czyżyny, nadanej klasztorowi za czasów Henryka, księcia krakowskiego i śląskiego. W dokumencie tym przywołany został wcześniejszy akt, wydany przez księcia Henryka, przysądzający klasztorowi tę własność. Świadkiem wydania aktu z 1250 roku był Salomon, sołtys krakowski. Nie jest wykluczone, źe mógł on być bezpośrednim następcą sołtysa Piotra (nr 1).

Dokument z 25 maja 1250 roku, wystawiony w Krakowie, potwierdzający prawo klasztoru Cystersów w Mogile do części wsi Czyżyny,
sporządzony na podstawie wcześniejszego dokumentu z czasów Henryka, księcia krakowskiego i śląskiego, wydany przy udziale
Salomona, sołtysa krakowskiego, jako jednego ze świadków - oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile, sygn. dok. perg. 23)
Dokument z 25 maja 1250 roku, wystawiony w Krakowie, potwierdzający prawo klasztoru Cystersów w Mogile do części wsi Czyżyny, sporządzony na podstawie wcześniejszego dokumentu z czasów Henryka, księcia krakowskiego i śląskiego, wydany przy udziale Salomona, sołtysa krakowskiego, jako jednego ze świadków - oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile, sygn. dok. perg. 23)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności