A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr

Sołtys 1228, 1230

Petrus

Pierwszy znany nam zwierzchnik krakowskiej gminy miejskiej. Jako sołtys krakowski wzmiankowany jest w dwóch dokumentach. Pierwszy z nich (1228) potwierdza sprzedaż wsi Truszyn dokonaną przez tegoż Piotra na rzecz klasztoru Cystersów w Mogile. Dokument ten wskazuje zatem, że już w końcu lat dwudziestych XIII wieku funkcjonowała w Krakowie zorganizowana gmina miejska (skoro istniał urząd sołtysa). Ponownie odnajdujemy Piotra sołtysa w dokumencie z 1230 roku, w którym wystąpił jako reprezentant opata mogilskiego w sprawie nabycia przez klasztor cysterski wsi Skaryszowa. Te dwa dokumenty wyczerpują obszar wiedzy źródłowo potwierdzonej. Można jednak odnotować, że niejaki Piotr włodarz występuje także na liście świadków w dokumencie wcześniejszym niż wyżej przywołane, wystawionym przez wojewodę krakowskiego Marka w 1220 roku, dotyczącym sprzedaży wsi Glew koło Igołomii. Przyjmuje się, że jest on tożsamy z naszym Piotrem sołtysem. W 1220 roku występował on bowiem jeszcze jako włodarz książęcy dla zlokalizowanej w Krakowie osady targowej, a kilka lat później stanął na czele pierwszej krakowskiej gminy miejskiej.

Dokument z 1230 roku wystawiony w Krakowie, dotyczący transakcji między klasztorem cysterskim a Matyldą,
wdową po Raciborzu, dziedzicu wsi Skaryszowa koło Mogiły, której dokonano w obecności
między innymi sołtysa krakowskiego Piotra - oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile, sygn. dok. perg 11)
Dokument z 1230 roku wystawiony w Krakowie, dotyczący transakcji między klasztorem cysterskim a Matyldą, wdową po Raciborzu, dziedzicu wsi Skaryszowa koło Mogiły, której dokonano w obecności między innymi sołtysa krakowskiego Piotra - oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile, sygn. dok. perg 11)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności