A+ A A-
Tom:
strona:

Raszko

Wójt 1264

Rascho

W wyniku nieznanych nam przeniesień praw do wójtostwa krakowskiego dokonanych przez pierwszych trzech wójtów-zasadźców, władzę wójtowską w Krakowie samodzielnie objął Raszko. Wiedzę o nim czerpiemy jedynie z dokumentu wystawionego przez Bolesława Wstydliwego w 1264 roku, mocą którego książę zapisał kolegiacie św. Michała na Wawelu czynsz w wysokości pięciu grzywien, wydzielony z czynszu miasta. Od czasu lokacji miasta kanonicy mieli bowiem problem ze ściąganiem należnych im opłat. Decyzję księcia potwierdzili przedstawiciele władz samorządowych: wójt Raszko, ławnicy oraz rajcy miasta Krakowa. Z uwagi, że pierwszym znanym następcą na dziedzicznym wójtostwie był Henryk, o którym wiemy, iż rządził w Krakowie za czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego, czyli przed 1288 rokiem, lata urzędowania wójta Raszki można by wyznaczyć na okres 1264—przed 1288.

Dokument z 1264 roku, wydany przez Bolesława Wstydliwego w Krakowie, w którym zostaje określona
rekompensata dla kolegiaty św. Michała na Wawelu za utracone dawne dochody – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Kapituły Włocławskiej, sygn. perg. 44)
Dokument z 1264 roku, wydany przez Bolesława Wstydliwego w Krakowie, w którym zostaje określona rekompensata dla kolegiaty św. Michała na Wawelu za utracone dawne dochody – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Kapituły Włocławskiej, sygn. perg. 44)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności