A+ A A-
Tom:
strona:

Henryk starszy

Wójt 1288

Henricus

Prawdopodobnie bezpośredni następca Raszki (nr 6) na dziedzicznym wójtostwie krakowskim (nie można wykluczyć, że był jego synem bądź krewnym). Henryk starszy został poświadczony w istotnym dla miasta dokumencie - przywileju księcia Władysława Łokietka z 1306 roku dla wójtów krakowskich, mocą którego znacznie rozszerzył przysługujące im uprawnienia za cenę uznania przez krakowian jego władzy w Małopolsce. Henryk starszy został w nim przywołany jako ojciec wójtów Alberta (nr 8) i Henryka (nr 10). Był też ojcem niewymienionego w dokumencie Jana, wójta (nr 9). Dokument ten informuje, że dzierżył on wójtostwo krakowskie w czasie panowania książąt Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego. Można zatem przyjąć, że Henryk starszy zmarł przed 1288 rokiem. Z braku innych wiadomości o jego działalności w historycznej pamięci pozostaje jako ojciec„smutnej sławy” buntownika Alberta.

Dokument z 1442 roku, będący uwierzytelnioną kopią aktu z roku 1306, w którym Władysław Łokietek
potwierdza poprzednie przywileje dla Krakowa i poszerza ich zakres – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 243)
Dokument z 1442 roku, będący uwierzytelnioną kopią aktu z roku 1306, w którym Władysław Łokietek potwierdza poprzednie przywileje dla Krakowa i poszerza ich zakres – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 243)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności