A+ A A-
Tom:
strona:

Dytmar zwany Wolk

Wójt 1257 - 1264

Dethmarus dictus Wołk, Dethmar, Dymitr

Trzeci z zasadźców wymienionych w akcie lokacji Krakowa z 1257 roku. Podobnie jak dwaj pozostali pochodził ze Śląska. Wraz z Gedkiem Stilvoytem (nr 3) w 1254 roku wchodził do składu ławy miasta Wrocławia. Był współtwórcą urbanistycznego centrum Krakowa, które w niemal niezmienionym kształcie przetrwało do dzisiaj i nadal stanowi serce miasta. Przypomnijmy znaną notę z Rocznika kapitulnego krakowskiego, w której znalazła się informacja, że owi pierwsi wójtowie ustanowieni w 1257 roku „niedługo wójtowali”. Także i Dytmar nie działał w Krakowie długo, opuścił swoje dziedziczne wójtostwo przed rokiem 1264 (wtedy jedynym wójtem był już Raszko - nr 6), zapewne sprzedając prawa do niego. Odnajdujemy go natomiast w roku 1267 jako zasadżcę podkrakowskiej Skały, Bez wątpienia wykorzystał on, już samodzielnie, doświadczenia zdobyte w Krakowie.

Powiększenie fragmentu aktu lokacyjnego z 1257 roku – oraz powiększenie zapisu imienia wójta
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 2)
Powiększenie fragmentu aktu lokacyjnego z 1257 roku – oraz powiększenie zapisu imienia wójta (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 2)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności