Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Krzysztof Srodka zwany Walon

rajca 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632
burmistrz 1632

Christoperus Srodka dictus Walon

Rzeźnik. W radzie miejskiej kleparskiej stwierdzony w latach 1627–1632, ze względu na stan zachowanych ksiąg nie ma możliwości określenia lat, w których zasiadał w radzie urzędującej- -burmistrzowskiej. W 1627 roku procesował się przed sądem wielkorządowym z mieszczaninem kleparskim Andrzejem Kempką. W 1629 roku wiódł wraz z żoną Jadwigą spór sądowy z rajcą Janem Czubrowskim (nr 139) o rozliczenie membrany, to jest kwitu pożyczkowego na okaziciela. W 1633 roku wzmiankowany już jako zmarły.

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: fragment wpisu z 1628 roku
dotyczącego sporu sądowego między kleparzaninem Andrzejem Kempką
a Krzysztofem Srodką zwanym Walon, rajcą kleparskim – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 336)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: fragment wpisu z 1628 roku dotyczącego sporu sądowego między kleparzaninem Andrzejem Kempką a Krzysztofem Srodką zwanym Walon, rajcą kleparskim – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 336)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska