A+ A A-
Tom:
strona:

Bronisław Chromy

brązowy medal oznaczony numerem 14 przyznany 27 kwietnia 2005 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXVI/746/05)

Bronisław Chromy

 

artysta rzeźbiarz, profesor sztuk plastycznych

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2005 r. w Pałacu Wielopolskich. W sali Obrad RMK Bronisław Chromy prezentujący medal oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

Bronisław Chromy, artysta rzeźbiarz, medalier, malarz, profesor sztuk pięknych. Urodzony 3 czerwca 1925 r. we wsi Leńcze koło Lanckorony. Pracował na roli, po wojnie zatrudnił się w artystycznej odlewni metalu w Krakowie. Eksternistycznie ukończył krakowskie Liceum Sztuk Plastycznych, podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (uczeń Xawerego Dunikowskiego). W 1956 r. podjął pracę dydaktyczną w katowickiej filii ASP, w połowie lat 70. XX w. powrócił do Krakowa, gdzie wykładał w Pracowni Rzeźby Wydziału Grafiki ASP. W latach 1981–1984 pełnił funkcję prorektora Akademii, od 1983 r. był profesorem na Wydziale Rzeźby, od 1986 r. na Wydziale Grafiki ASP. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. W Parku Decjusza uruchomił autorską Galerię Rzeźby; wpisał w przestrzeń publiczną Krakowa szereg dzieł, np. Smoka Wawelskiego przy Smoczej Jamie, fontannę Grajków na pl. Wolnica, Sowy na Plantach, pomnik psa Dżoka na bulwarze Czerwieńskim. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 4 października 2017 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Salwatorskim.

Brązowy medal nr 14 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVI/746/05 podjętą 27 kwietnia 2005 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Wyróżnienie nastąpiło w jubileusz 80-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 5 czerwca 2005 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

W foyer sali Obrad akt wpisu laureata do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”; reprodukcja wpisu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności