A+ A A-
Tom:
strona:

Peter Schönlein

srebrny medal oznaczony numerem 6 przyznany 6 marca 1996 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLIII/407/96)

Peter Schönlein

 

nadburmistrz miasta Norymbergi, organizator współpracy z Krakowem

 

Z uroczystości wręczenia medalu i dyplomu 22 czerwca 1996 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie Petera Schönleina w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Peter Wilheim Schönlein, niemiecki polityk lokalny, nadburmistrz bawarskiej Norymbergi. Urodzony 16 marca 1939 r. w Norymberdze. Ukończył grekę, łacinę i historię na metropolitalnym Uniwersytecie Fryderyka i Aleksandra w Erlanger i Norymberdze, studiował język francuski na paryskiej Sorbonie. W 1966 r. otrzymał stopień doktora filozofii, podjął pracę pedagogiczną w norymberskim gimnazjum, a następnie liceum. Od 1972 r. w Radzie Miejskiej Norymbergi, od 1978 r. przewodził w niej frakcji Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. W 1987 r. wybrany nadburmistrzem miasta, urząd ten pełnił do 1996 r. Orędownik współpracy z Krakowem, w 1991 r. podpisał umowę o bliźniaczym partnerstwie Norymbergi i Krakowa, później zaś umowy o utworzeniu Domu Krakowskiego w Norymberdze i Domu Norymberskiego w Krakowie – otwarte w 1996 r. W latach 1996–2002 był dyrektorem norymberskiego Gimnazjum im. Albrechta Dürera. Odznaczony Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Zmarł 30 listopada 2016 r. w Norymberdze; pochowany na tamtejszym cmentarzu Rochusfriedhof.

Srebrny medal nr 6 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLIII/407/96 podjętą 6 marca 1996 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie to zbiegło się z otwarciem Domu Krakowskiego w Norymberdze oraz Domu Norymberskiego w Krakowie. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 22 czerwca 1996 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK, akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” oraz reprodukcja wpisu (w tłumaczeniu z łaciny: Krakowowi, najsławniejszemu miastu w całej Europie, wielce dziękuje mieszczanin norymberski).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności