A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Wyrozumski

srebrny medal oznaczony numerem 5 przyznany 26 kwietnia 1995 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/196/95)

Jerzy Wyrozumski

 

historyk, profesor nauk humanistycznych, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności

 

Z uroczystości wręczenia medalu i dyplomu 24 maja 1995 r. w Pałacu Wielopolskich. Jerzy Wyrozumski w sali Obrad RMK.

 

Jerzy Lesław Wyrozumski, historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych. Urodzony 7 marca 1930 r. w Trembowli, obecnie w ukraińskim obwodzie tarnopolskim. Po repatriacji do Koźla złożył tam egzamin maturalny. W 1955 r. ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim; w kolejnych latach związany trwale z tą uczelnią – doktorat w 1963 r., profesura zwyczajna w 1993 r., kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej, w latach 1981–1987 dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, w latach 1987– 1990 prorektor UJ. Uczestniczył także w reaktywacji Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, od 1989 r. jej członek, w latach 1994–2015 sekretarz generalny. Członek Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zasiadał w jej prezydium. W latach 1980–2015 prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Od 1988 r. przewodniczący Rady Naukowej Zamku Królewskiego na Wawelu. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i watykańskim Krzyżem Komandorskim Orderu św. Sylwestra. Zmarł 2 listopada 2018 r. w Krakowie; pochowany tamże w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego.

Srebrny medal nr 5 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVIII/196/95 podjętą 26 kwietnia 1995 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 65-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 24 maja 1995 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK, akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” oraz reprodukcja wpisu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności