Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Paweł Knotel

rajca 1484, 1485, 1486, 1487, 1490, 1491, 1492
burmistrz 1484, 1485, 1486, 1487, 1490, 1491, 1492

Paulus Knottel (Knothel, Kmitel, Knotek)

Kazimierski reprezentant w radzie miejskiej, powołany po raz pierwszy do rady w 1484 roku – w radzie urzędującej zasiadał jeszcze sześciokrotnie, do roku 1492 włącznie. Na funkcji burmistrza z datą dzienną został odnotowany 24 listopada 1487 roku i 5 maja 1490 roku. Żonaty był z Elżbietą, posiadającą znaczny majątek. W 1483 roku zakupiła ona łąki w Prokocimiu od Elżbiety Koczwarowej, wdowy po Stanisławie Koczwarze, właścicielu Prokocimia. Knotelowie uzyskali też prawo patronatu nad predykanturą kościoła św. Barbary w Krakowie, za co Elżbieta Knotel odstąpiła Lanckorońskim wieś Golkowice. Rajca Paweł zmarł przed 10 kwietnia 1492 roku, w trakcie kadencji rajcowskiej.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1481–1508: fragment wpisu dokumentującego
wybór rady urzędującej na rok 1483, z Pawłem Knotelem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 7, s. 57)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1481–1508: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1483, z Pawłem Knotelem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 7, s. 57)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska