A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Henko

rajca 1484, 1485, 1486
burmistrz 1484, 1485, 1486

Georgius Heynko

Rajca zasiadający w radzie miejskiej na krześle przynależnym przedstawicielowi Kazimierza. Do rady po raz pierwszy został powołany w roku 1484. Zasiadał w radzie urzędującej-burmistrzowskiej także w latach 1485 i 1486. Po trzech kolejno następujących po sobie kadencjach nie pojawił się już w radzie miejskiej.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1481–1508: fragment wpisu dokumentującego
wybór rady urzędującej na rok 1484, z Jerzym Henkiem w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 7, s. 83)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1481–1508: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1484, z Jerzym Henkiem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 7, s. 83)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności