A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Czubrowski

rajca 1627, 1628, 1629
burmistrz 1629

Joannes Cubrowski

Kolejny rajca, po którym ślady zachowały się tylko w aktach sądu wielkorządcy krakowskiego. W 1627 roku został w nich odnotowany, gdy tytułując się rajcą kleparskim, toczył spór z Katarzyną, żoną Ambrożego Mazurka zwanego Mienczard. W 1629 roku procesował się przed wielkorządcą krakowskim z rajcą Krzysztofem Srodką (nr 137) i jego żoną Jadwigą o rozliczenie kwitu pożyczkowego na okaziciela. W tym samym roku zmarł, a jego żona Małgorzata odnotowana została jako wdowa, gdy procesowała się z rajcą Kasprem Tylewiczem (nr 140).

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: fragment wpisu z 1629 roku
dokumentującego spór sądowy między rajcą Janem Czubrowskim a rajcą kleparskim
Krzysztofem Srodką (nr 137) i jego żoną Jadwigą – zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 397)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1623–1645: fragment wpisu z 1629 roku dokumentującego spór sądowy między rajcą Janem Czubrowskim a rajcą kleparskim Krzysztofem Srodką (nr 137) i jego żoną Jadwigą – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 70, s. 397)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności