A+ A A-
Tom:
strona:

Olga Tokarczuk

tytuł honorowego obywatela nadany 9 czerwca 2021 roku

…w dowód uznania Jej szczególnych zasług… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LIX/1734/21)

Olga Tokarczuk

 

pisarka, eseistka, poetka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 8 października 2021 r. Olga Tokarczuk podczas uroczystości w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanej.

 

Olga Nawoja Tokarczuk, pisarka, eseistka, poetka i autorka scenariuszy. Urodzona 29 stycznia 1962 r. w Sulechowie, w powiecie zielonogórskim, w rodzinie nauczycielskiej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Kietrzu w powiecie głubczyckim, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach była psychoterapeutką w Wałbrzychu. Zadebiutowała w 1979 r. opowiadaniami opublikowanymi na łamach czasopisma „Na Przełaj”. Debiutem powieściopisarskim była wydana w 1993 r. Podróż ludzi Księgi; w dorobku ma kilkanaście powieści, liczne eseje, scenariusze teatralne i filmowe – Akademia Szwedzka, honorując ją Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, wyróżniła pisarkę za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia. Trwale związana z krakowskim Wydawnictwem Literackim. Honorowa obywatelka m.in. Wrocławia i Warszawy oraz doktor h.c. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LIX/1734/21 podjętą 9 czerwca 2021 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Dominik Jaśkowiec. Uhonorowanie nastąpiło w uznaniu szczególnych zasług Olgi Tokarczuk, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Wręczenie dyplomu honorowego obywatelstwa miało miejsce 8 października 2021 r. na uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Prezentacja oryginału dyplomu przez Olgę Tokarczuk w towarzystwie przewodniczącego RMK i prezydenta miasta, wystąpienie z mównicy prezydialnej oraz składanie podpisu na duplikacie dyplomu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności