A+ A A-
Tom:
strona:

Andrzej Mleczko

tytuł honorowego obywatela nadany 9 czerwca 2021 roku

…w dowód uznania Jego szczególnych zasług… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LIX/1735/21)

Andrzej Mleczko

 

artysta, rysownik, satyryk

 

Fotografia portretowa Andrzeja Mleczki i własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Andrzej Mleczko, artysta, rysownik, satyryk, scenograf, autor rysunków satyrycznych. Urodzony 5 stycznia 1949 r. w Tarnobrzegu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – wówczas związał się z Krakowem już na stałe. Efekt 50-lecia pracy twórczej to ponad 40 tys. rysunków i ilustracji opublikowanych w kilkudziesięciu tytułach prasowych i w internecie, ponad 50 książek i albumów ze zbiorami prac, prezentacje na kilkuset indywidualnych wystawach krajowych i zagranicznych. Dorobek obejmuje także prace z obszarów malarstwa, ilustracji książkowej, grafiki reklamowej, plakatu i scenografii. Uczestnik szeregu przedsięwzięć promujących Kraków. W 1982 r. powstała w Krakowie przy ul. św. Jana Galeria Autorska Andrzeja Mleczki, od 2002 r. działa w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej jej filia; galeria ta jest najstarszą z działających tego typu placówek w Polsce. Odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, wyróżniony m.in. Nagrodą Miasta Krakowa za wybitne dokonania twórcze w dziedzinie kultury i sztuki.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LIX/1735/21 podjętą 9 czerwca 2021 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Dominik Jaśkowiec. Wyróżnienie honorowym obywatelstwem Krakowa nastąpiło w uznaniu szczególnych zasług w jubileusz 50-lecia pracy twórczej Andrzeja Mleczki. Uroczyste wręczenie dyplomu towarzyszącego tytułowi odłożono na czas po ustąpieniu nadzwyczajnej okoliczności, jaką stała się panująca wówczas pandemia koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Widok Sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich podczas sesji Rady 9 czerwca 2021 r., w chwili rozpatrywania wniosku o nadanie Andrzejowi Mleczce honorowego obywatelstwa Krakowa, o czym informacja na ekranie w głębi (na sali tylko przedstawiciele klubów radnych, uczestnictwo pozostałych radnych zdalne, zgodnie z rygorami obowiązującymi w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2); po prawej stronie reprodukcja przygotowanego dyplomu honorowego obywatelstwa Andrzeja Mleczki, pozostającego ze względu na pandemię w oczekiwaniu na wręczenie uhonorowanemu w terminie umożliwiającym zwołanie uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności