Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Antoni Dziatkowiak

tytuł honorowego obywatela nadany 8 maja 2019 roku

…w dowód uznania Jego szczególnych zasług dla powstania i rozwoju kardiochirurgii krakowskiej… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XV/272/19)

Antoni Dziatkowiak

 

lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 5 czerwca 2019 r. w Pałacu Wielopolskich. Antoni Dziatkowiak podczas wystąpienia w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Antoni Jan Dziatkowiak, lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych. Urodzony 26 maja 1931 r. w wielkopolskim Rogaczewie Wielkim. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1956 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu, doktorat w 1962 r., habilitację w 1967 r., profesurę w 1987 r. Jest specjalistą chirurgii ogólnej, torakochirurgii, kardiochirurgii i transplantologii klinicznej. Pracował w Szpitalu Miejskim w Poznaniu, Akademii Medycznej w Poznaniu, Akademii Medycznej w Łodzi, od 1979 r. w Akademii Medycznej w Krakowie, przekształconej w Collegium Medicum UJ – tu przez 22 lata kierował Instytutem Kariologii oraz Kliniką Chirurgii Serca i Naczyń. W 1988 r. dokonał pierwszego w Krakowie przeszczepu serca. Założyciel Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii „Cor Aegrum” w Krakowie. Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniony doktoratami h.c. Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz honorowymi członkostwami Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XV/272/19 podjętą 8 maja 2019 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Dominik Jaśkowiec. Nadanie to uświetniło jubileusz 40-lecia pracy zawodowej i społecznej uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 5 czerwca 2019 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa oraz prezentacja jego oryginału przez uhonorowanego; Antoni Dziatkowiak z małżonką Hanną, także profesorem medycyny.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska