A+ A A-
Tom:
strona:

o. Józef Mońko

srebrny medal oznaczony numerem 13 przyznany 17 maja 2000 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LI/387/00)

o. Józef Mońko

 

zakonnik, przełożony krakowskiego klasztoru OO. Kapucynów

 

Z uroczystości wręczenia medalu i dyplomu 5 czerwca 2000 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie o. Jerzego Mońki w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Józef Mońko, duchowny rzymskokatolicki, ksiądz kapucyn, kaznodzieja patriotyczny. Urodzony 28 marca 1952 r. w Lubniu pod Myślenicami. Ukończył seminarium u oo. franciszkanów w Krakowie, uzyskał licencjat z teologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1969 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, święcenia kapłańskie otrzymał w 1977 r. Był wikariuszem, następnie w latach 1985–1991 i 1994–1999 gwardianem krakowskiego klasztoru tego zgromadzenia. Skupił wokół konwentu i prowadzonego przez zakon kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przy ul. Loretańskiej w Krakowie zróżnicowane środowiska niepodległościowe – od legionistów, sybiraków  i piłsudczyków po działaczy byłego podziemnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, tworząc nieformalny ośrodek życia patriotyczno-religijnego. W 2000 r. skierowany do posługi duszpasterskiej w Skomielnej Czarnej, od 2009 r. we wspólnocie parafii pw. św. Franciszka w Asyżu w Kielcach prowadzonej przez braci mniejszych kapucynów; tam w 2020 r. obchodził 50-lecie życia zakonnego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Srebrny medal nr 13 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LI/387/00 podjętą 17 maja 2000 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Andrzej Gołaś, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie to zbiegło się z jubileuszem 15-lecia sprawowania przez uhonorowanego funkcji przełożonego krakowskiego klasztoru OO. Kapucynów. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 5 czerwca 2000 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Akt wręczenia przez prezydenta miasta medalu oraz wpis laureata do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności