A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Nowosielski

srebrny medal oznaczony numerem 12 przyznany 14 kwietnia 1999 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XV/115/99).

Jerzy Nowosielski

 

artysta malarz, rysownik, pisarz ikon, profesor sztuk plastycznych

 

Z uroczystości wręczenia medalu i dyplomu 5 czerwca 1999 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie Jerzego Nowosielskiego w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Jerzy Nowosielski, malarz, ikonopisarz, rysownik, scenograf. Urodzony 7 stycznia 1923 r. w Krakowie w rodzinie o korzeniach łemkowskich (jego ojciec był Łemkiem wyznania unickiego). Od 1940 r. uczył się w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie (wówczas pod niemiecką nazwą Kunstgewerbeschule), w latach 1942–1943 odbywał nowicjat unicki, studiując ikonopisarstwo w Ławrze Uniowskiej św. Jana Chrzciciela w Uniowie pod Lwowem. Po powrocie do Krakowa w latach 1945–1947 pobierał nauki w Akademii Sztuk Pięknych. Od 1950 r. zamieszkiwał w Łodzi, był kierownikiem artystycznym Państwowej Dyrekcji Teatrów Lalek, od 1957 r. wykładowcą w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W 1962 r. wrócił do Krakowa, od 1976 r. profesor ASP. Był też członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 1996 r. wspólnie z żoną Zofią założył Fundację Nowosielskich z siedzibą w Krakowie, mającą wspierać stypendialnie młodych twórców oraz nagradzać wybitne osiągnięcia artystyczne. Doktor h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 21 lutego 2011 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Rakowickim.

Srebrny medal nr 12 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XV/115/99 podjętą 14 kwietnia 1999 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Andrzej Gołaś, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wyróżnienie to wieńczyło jubileusz 75-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 5 czerwca 1999 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz akt wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności