A+ A A-
Tom:
strona:

Leon Jan hrabia Piniński

tytuł honorowego obywatela podgórza nadany 26 lutego 1903 roku

…w dowód wdzięczności za Jego usilne popieranie interesów gminy… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 25)

Leon Jan hrabia Piniński

 

Portret Leona Jana Pinińskiego z 1926 r. pędzla Jacka Malczewskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Leon Jan Piniński, hrabia, herbu Jastrzębiec, prawnik, profesor Uniwersytetu we Lwowie, polityk i dyplomata, mecenas kultury. Urodzony 8 marca 1857 r. we Lwowie, syn ziemianina Leonarda i Julii z Nikorowiczów. Po maturze w Tarnopolu ukończył Uniwersytet Lwowski i w 1880 r. z tytułem doktora praw studiował dalej w Lipsku, Berlinie i Wiedniu. Po powrocie uzyskał habilitację i profesurę na Uniwersytecie Lwowskim, na którym wykładał prawo rzymskie i którego był rektorem. Członek Akademii Umiejętności w Krakowie. W latach 1889–1898 posłował do Rady Państwa – Izby Posłów w Wiedniu, w latach 1894–1898 do Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie; od 1894 r. był dożywotnim członkiem Trybunału Stanu, od 1904 r. dożywotnim członkiem Izby Panów. W 1898 r. powołany na urząd namiestnika Galicji, który sprawował do 1903 r. Tajny radca, kawaler Komandorii Orderu Polonia Restituta z Gwiazdą, doktor h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowy obywatel m.in. także Lwowa, Tarnopola, Jasła, Nowego Sącza i Nowego Targu. Zgromadził kolekcję dzieł sztuki; aktem darowizny z 1931 r. powołał Fundację Wawelską swego imienia, obejmującą przeszło 350 zabytków. Żonaty z Marią z Mniszków, byli bezdzietni. Zmarł 4 kwietnia 1938 r. we Lwowie; pochowany na tamtejszym cmentarzu Łyczakowskim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej L. 2894 podjętą na posiedzeniu 26 lutego 1903 r. (ANK, sygn. 29/53/9, s. 115– 116), gdy stanowisko burmistrza sprawował Franciszek Jerzy Maryewski. W uzasadnieniu wskazano popieranie interesów pogórskiej gminy. Dyplom oprawiony przez Roberta Jahodę wręczyła we Lwowie 7 czerwca 1903 r. delegacja w składzie burmistrz, wiceburmistrz Szczepan Kaczmarski i proboszcz ks. Antoni Gruszewski (patrz s. 179). Honorowe obywatelstwo Leona Jana Pinińskiego uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 25). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz dwa portrety z lat 1905 i 1906, także dzieła Jacka Malczewskiego.

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności