Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Wierzynek młodszy

Rajca 1347, 1356, 1361, 1364
Burmistrz 1347, 1356, 1361, 1364

Nicolaus Werzingus iuvenis (Wirzingy, Wirsinc)

Wybitny przedstawiciel patrycjatu krakowskiego, bogaty kupiec, syn protoplasty krakowskiej gałęzi rodu Wierzynków (Wirzingów) Mikołaja starszego (nr 33). Był ławnikiem sądowym w latach 1344 i 1345, jako rajca krakowski został odnotowywany w latach 1347,1356,1361 i 1364. Majątek mnożył nie tylko dzięki działalności kupieckiej, lecz także bankierskiej, pośredniczył w przekazywaniu kwot pieniężnych zebranych przez kolektorów papieskich do flandryjskich bankierów. Z jego osobą w pośredni sposób łączy się wydarzenie — słynny zjazd monarchów w Krakowie we wrześniu 1364 roku (w tradycji przed długi czas błędnie za kronikarzem Janem Długoszem łączony ze ślubem cesarza Karola IV z księżniczką Elżbietą, wnuczką Kazimierza Wielkiego, który miał miejsce w roku 1363). Kongres ten został uświetniony ucztą wydaną przez radę na koszt miasta, aby godnie zaprezentować stołeczny Kraków. Jako jeden z najprzedniejszych ówcześnie mieszczan, Wierzynek był na niej gospodarzem. Istnieje przypuszczenie, że uczta wydana przez miasto mogła mieć miejsce w jego domu. Znana legenda, oparta o późniejsze o wiek w stosunku do tych wydarzeń przekazy Długosza, mówi o hojnym obdarowaniu gości, nawet srebrną zastawą ze stołów. Mikołaj był właścicielem między innymi domu w Rynku, kupił go od Andrzeja z Bochni (nr 49). Ożenił się z nieznaną z imienia córką Jana Luczmanna (nr 54), miał synów: Alberta, Jekla i Hensla.

Portret Mikołaja Wierzynka pędzla Michała Stachowicza, około 1816 roku
(Pałac Biskupi w Krakowie)
Portret Mikołaja Wierzynka pędzla Michała Stachowicza, około 1816 roku (Pałac Biskupi w Krakowie)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska