Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Panag

rajca 1435
burmistrz 1435

Nicolaus Panag

Rajca reprezentujący w radzie miejskiej kazimierzan, odnotowany wcześniej w latach 1432 i 1433 jako ławnik. W pierwszej z tych kadencji ławniczych potwierdzał sprzedaż przez Stanisława Swiebodę starszego (nr 124) i jego żonę Stachnę domu narożnego przy ul. Krakowskiej w Kazimierzu, przylegającego do domu Stanisława Śliwosza, na rzecz wikariuszy kościoła katedralnego w Krakowie W 1433 roku pod przewodnictwem ówczesnego wójta kazimierskiego Jakuba syna sołtysa młodszego (nr 106), wraz z kolegami ławnikami, a wśród nich przyszłymi rajcami Andrzejem Sołtysem (nr 110) i Piotrem Hoze (nr 111), przyjmował oświadczenie Małgorzaty, żony Wincentego ze Stradomia, w przedmiocie zrzeczenia się sukcesji po swoich rodzicach w Bochni. Podobnie jak rajca Piotr Hoze, odnotowany został w radzie miejskiej tylko w roku 1435. Brał wówczas jako rajca urzędujący udział w potwierdzeniu przez radę, że Klemens Chada (nr 75), działający jako pełnomocnik wdowy po Mikołaju Wichrze, zrezygnował z połowy łanu położonego we wsi Czyżowa, po prawej stronie Wisły (późniejsze tereny miasta Podgórza), na rzecz Wojciecha Czipki. Wraz z innymi rajcami potwierdził także, że Jakub z Włocławka, królewski lekarz, mocą swojego testamentu ufundował ze swojego majątku ołtarz w kościele św. Michała na Skałce, na cześć Podniesienia i znalezienia Świętego Krzyża; prawo patronatu nad tym ołtarzem oddano w ręce rajców kazimierskich, jednocześnie uposażając altarzystę rocznym czynszem. W czasie swojej kadencji burmistrzowskiej Mikołaj Panag wraz z pozostałymi rajcami urzędującymi odstąpił Jurkowi garncarzowi i jego żonie Konstancji za rocznym czynszem w wysokości pół grzywny miejski plac zlokalizowany przy ul. Szewskiej, poza murami miasta, blisko brzegu Wisły, na drodze z Kazimierza do Stradomia.

Z Liber inscriptionum… klasztoru oo. Augustianów w Kazimierzu: strony z początkowym fragmentem dokonanego
w roku 1681 wpisu przywołującego wydane w 1432 roku przez wójta i ławników kazimierskich, z Mikołajem Panagą
w składzie, potwierdzenie sprzedaży przez Stanisława Swiebodę starszego (nr 124) i jego żonę Stachnę domu narożnego przy
ul. Krakowskiej w Kazimierzu, przylegającego do domu Stanisława Śliwosza, na rzecz wikariuszy kościoła katedralnego
w Krakowie – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu ławniczego (Biblioteka Naukowa PAU/PAN, sygn. rkps 1676, s. 315)
Z Liber inscriptionum… klasztoru oo. Augustianów w Kazimierzu: strony z początkowym fragmentem dokonanego w roku 1681 wpisu przywołującego wydane w 1432 roku przez wójta i ławników kazimierskich, z Mikołajem Panagą w składzie, potwierdzenie sprzedaży przez Stanisława Swiebodę starszego (nr 124) i jego żonę Stachnę domu narożnego przy ul. Krakowskiej w Kazimierzu, przylegającego do domu Stanisława Śliwosza, na rzecz wikariuszy kościoła katedralnego w Krakowie – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu ławniczego (Biblioteka Naukowa PAU/PAN, sygn. rkps 1676, s. 315)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska