Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Melczer

rajca 1376, 1378
burmistrz 1376, 1378

Nicolaus (Nicze, Niczko, Nikel, Nikil) Melcer (Melczer) von der Olsen, de Olsna, brasiator

Słodownik, piwowar, jego rodzina pochodziła z miejscowości Olsen (Olsna), trudnej już dzisiaj do zidentyfikowania – być może chodzi o Oleśnicę, może o Olkusz. Odnotowany został w księgach miejskich w latach 1370–1380. Dwukrotnie wybrany został do rady urzędującej, w latach 1376 i 1378 – wtedy też pełnił funkcję burmistrza miasta. Po roku 1380, kiedy to odnotowano jego udział w toczącej się przed ławą miejską sprawie o płatności, księgi miejskie już o tej postaci milczą.

Z najstarszej zachowanej księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1369–1381:
fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1378, z Mikołajem Melczerem w składzie –
oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 1, s. 221)
Z najstarszej zachowanej księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1369–1381: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1378, z Mikołajem Melczerem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 1, s. 221)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska