A+ A A-
Tom:
strona:

Henryk garbarz

rajca 1375, 1376, 1386, 1387
burmistrz 1375, 1376, 1386, 1387

Henricus cerdo (albus cerdo)

Kazimierski biały garbarz – białoskórnik. W okresie wielu prób skonstruowania stabilnej rady miejskiej – jak wcześniej ukazano w wielu przypadkach nieudanych (jednoroczne kadencje osób, po których ślady zanikały) – Henryk garbarz był jednym z tych, których doświadczenie na urzędzie rajcowskim i funkcji burmistrzowskiej procentowało w kolejnych kadencjach. Wybrany do rady po raz pierwszy w roku 1375, nominacje do rady urzędującej otrzymał także w roku 1376 oraz – po przerwie – w latach 1386 i 1387. Odnotowywano go w księgach miejskich do roku 1387, możliwe zatem, że zmarł w trakcie lub zaraz po ostatniej sprawowanej kadencji rajcowskiej. Z lat 1387–1391 pochodzą wzmianki o Mikołaju, zięciu Henryka garbarza.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1385–1386: początkowy fragment wpisu z 1386 roku z zestawieniem
wpływów podatkowych sporządzonym przez rajców, wśród których widnieje Henryk garbarz – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 2, s. 131)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1385–1386: początkowy fragment wpisu z 1386 roku z zestawieniem wpływów podatkowych sporządzonym przez rajców, wśród których widnieje Henryk garbarz – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 2, s. 131)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności