A+ A A-

Akademia Ekonomiczna w Krakowie (obecnie...

Tom:
strona:

Akademia Ekonomiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

srebrny medal oznaczony numerem 16 przyznany 12 maja 2004 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLVII/436/04)

Akademia Ekonomiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2004 r. w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich. Akt wpisu rektora AE prof. Ryszarda Borowieckiego do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti” oraz logo laureata.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, publiczna szkoła wyższa poświęcona naukom ekonomicznym z rodowodem czerpanym z prywatnego Wyższego Studium Handlowego, wyodrębnionego z inicjatywy prof. Arnolda Bollanda w 1925 r. ze średniej Szkoły Handlowej w Krakowie. W 1937 r. uczelnia zyskała status jednowydziałowej szkoły akademickiej pod nazwą Akademii Handlowej w Krakowie. Po okupacyjnej przerwie uruchomiona w 1945 r., upaństwowiona w 1950 r. i przemianowana na Wyższą Szkołę Ekonomiczną, w 1952 r. uzyskała lokalizację w gmachu przy ul. Rakowickiej. W miarę rozwoju, w tym uzyskiwania uprawnień do doktoryzowania, podwyższano status uczelni: w 1974 r. przemianowana na Akademię Ekonomiczną, w 2005 r. na Uniwersytet Ekonomiczny. Obecnie w strukturze uczelni 3 kolegia (ekonomii, finansów i prawa, gospodarki i administracji publicznej oraz nauk o zarzadzaniu i jakości) grupujące 9 instytutów, a w nich 65 katedr; na Uniwersytecie kształci się aktualnie ok. 15,5 tys. słuchaczy. Miasto Kraków uhonorowało uczelnię srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” w 2004 r. w 80-lecie jej powstania.

Srebrny medal nr 16 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLVII/436/04 podjętą 12 maja 2004 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Uhonorowanie to nastąpiło w jubileusz 80-lecia otwarcia w Krakowie Wyższego Studium Handlowego. Wręczenie medalu wraz z dyplomem nastąpiło 5 czerwca 2004 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Reprodukcja dyplomu oraz prezentacja przez rektora AE oryginału.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności