A+ A A-

Michał Rola-Żymierski (Michał Łyżwiński)

Tom:
strona:

Michał Rola-Żymierski (Michał Łyżwiński)

tytuł honorowego obywatela nadany 27 kwietnia 1981 roku

tytuł honorowego obywatela anulowany 8 maja 1992 roku

Michał Rola-Żymierski (Michał Łyżwiński)

 

marszałek Polski w Ludowym Wojsku Polskim

 

Zdjęcie portretowe Michała Roli-Żymierskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Michał Rola-Żymierski (przed zmianą nazwiska Michał Łyżwiński), wojskowy, marszałek Polski, minister obrony, naczelny dowódca Wojska Polskiego. Urodzony 4 września 1890 r. w Krakowie. Od 1914 r. w Legionach Polskich, dowódca pułku Strzelców Polskich. Od 1919 r. pułkownik w Wojsku Polskim, w wojnie polsko-rosyjskiej dowodził dywizją. W 1924 r. generał brygady, w przewrocie majowym 1926 r. po stronie rządowej. Rok później skazany za korupcję na 5 lat więzienia i wydalony z wojska. Po 1931 r. we Francji, wstąpił do Komunistycznej Partii Polski, zwerbowany przez wywiad Armii Czerwonej. Pod okupacją niemiecką związany z Polską Partią Robotniczą, w 1944 r. stanął na czele Armii Ludowej. Wszedł do Prezydium Krajowej Rady Narodowej, od 1945 r. marszałek Polski, do 1949 r. minister obrony narodowej i naczelny dowódca Wojska Polskiego. W latach 1953–1955 aresztowany z zarzutem agenturalności – po zwolnieniu odsunięty od aktywności. W latach 1956–1967 wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, od 1975 r. honorowy prezes Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Odznaczony m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Krzyżem Wielkim Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 15 października 1989 r. w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Tytuł nadany uchwałą Rady Narodowej Miasta Krakowa nr IX/36/69 podjętą 27 kwietnia 1981 r., gdy przewodniczącym Rady był Andrzej Kurz, a urząd prezydenta miasta sprawował Józef Gajewicz. Tytuł przyznano, podkreślając, że uhonorowany jest krakowianinem z urodzenia. Wręczenie dyplomu nastąpiło 6 maja tegoż roku podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Narodowej Miasta Krakowa i Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krakowie poświęconej 60. rocznicy III powstania śląskiego. Uchwałę Rady Narodowej Miasta Krakowa o nadaniu honorowego obywatelstwa Michałowi Roli-Żymierskiego anulowano uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LI/357/92 podjętą 8 maja 1992 r. (patrz także s. 120–122).

 

Reprodukcja kopii dyplomu honorowego obywatelstwa; uwiecznienie aktu wręczenia Michałowi Roli-Żymierskiemu oryginału tego dyplomu przez przewodniczącego Rady Narodowej Andrzeja Kurza podczas jej uroczystej sesji 6 maja 1981 r. w sali Obrad Rady.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności