A+ A A-
Tom:
strona:

Ludvík Svoboda

tytuł honorowego obywatela nadany 2 września 1969 roku

tytuł honorowego obywatela anulowany 8 maja 1992 roku

Ludvík Svoboda

 

generał armii, prezydent Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej

 

Zdjęcie portretowe Ludvíka Svobody z 1968 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego złożony 2 września 1969 r. w księdze pamiątkowej miasta podczas uroczystości nadania honorowego obywatelstwa.

 

Ludvík Svoboda, czechosłowacki wojskowy, polityk, prezydent Czechosłowacji. Urodzony 25 listopada 1895 r. w Hroznatinie na czeskiej Wysoczynie. Od 1915 r. w armii austro-węgierskiej, jeniec rosyjski, uczestnik rosyjskiej wojny domowej po stronie antybolszewickiej („białych”). Od 1921 r. w wojsku czechosłowackim, dowódca batalionu. Po udziale w polskiej kampanii wrześniowej 1939 r. internowany w ZSRR, organizator czechosłowackiego wojska u boku Armii Czerwonej. W 1945 r. z awansem na generała armii objął Ministerstwo Obrony Narodowej, w latach 1950– 1951 pełnił funkcję wicepremiera rządu. Odsunięty od władzy, zrehabilitowany w 1954 r., został rektorem Akademii Wojskowej im. Klementa Gottwalda. Od 1948 r. członek Komunistycznej Partii Czechosłowacji, w centralnych władzach, w latach 1948–1968 parlamentarzysta. Od 1958 r. na emeryturze, po „praskiej wiośnie” w 1968 r. objął urząd prezydenta Czechosłowacji – pełnił go do 1975 r. Odznaczony m.in. Złotą Gwiazdą Bohatera Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, wśród polskich odznaczeń Krzyż Wielki Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 20 września 1979 r. w Pradze; pochowany tamże w Narodowym Miejscu Pamięci na Žižkovie; w 1993 r. prochy przeniesiono na cmentarz w Kromieryżu.

Tytuł nadany uchwałą Rady Narodowej m. Krakowa nr II/9/69 podjętą 2 września 1969 r., gdy przewodniczącym Prezydium Rady był Jerzy Pękala. Honorowe obywatelstwo wręczono podczas odbywającej się w dniach 1–3 września tegoż roku oficjalnej wizyty państwowej w Polsce delegacji Czechosłowacji z prezydentem Ludvíkiem Svobodą na czele. Delegacja bawiła w Krakowie 2 września, w tym dniu Rada Narodowa przyznała tytuł, podkreślając przy tym rolę uhonorowanego w utworzeniu i dowodzeniu Legionem Czechów i Słowaków wspierającym Polaków we wrześniu 1939 r. Po przerwie w posiedzeniu na sali Obrad zjawił się prezydent Czechosłowacji celem odebrania dyplomu. Uchwałę Rady Narodowej m. Krakowa o nadaniu honorowego obywatelstwa Ludvíkowi Svobodzie anulowano uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LI/357/92 podjętą 8 maja 1992 r. (patrz także s. 120–122).

 

Reprodukcja kopii dyplomu honorowego obywatelstwa Ludvíka Svobody (patrz także s. 145); wręczenie dyplomu przez Jerzego Pękalę w sali Obrad Rady

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności