A+ A A-
Tom:
strona:

Michał Leon Hofmann

tytuł honorowego obywatela podgórza nadany 19 kwietnia 1872 roku

…z okazji jubileum 50-letniej praktyki lekarskiej oraz w dowód uznania gorliwie pełnionych obowiązków lekarza miejskiego w Podgórzu przez lat 40… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 6)

Michał Leon Hofmann

 

lekarz miejski podgórski

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Michał Leon Hofmann (Leon Hofmann), doktor medycyny, wieloletni lekarz miejski w Podgórzu. Urodzony w 1802 r. w Vág-Újhely na Węgrzech, obecnie Nowe Miasto nad Wagiem w Słowacji. Do Krakowa przybył z rodzinnej miejscowości, w 1835 r. zatrudniony w magistracie Podgórza na etacie lekarza miejskiego, który zajmował dożywotnio przez 44 lata. Ta stabilizacja była przeciwieństwem stanu poprzedniego – na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX w. lekarzem miejskim Podgórza był Antoni Janelli, w latach 1823–1827 stanowisko to pozostawało nieobsadzone, przez następne 4 lata pełnił je Józef Ronthal, kolejny wakat nastąpił w latach 1832–1834. Władze Podgórza tę stabilizację wysoko ceniły; w 1872 r. obchodzono 50-lecie praktyki lekarskiej Hofmanna i 40-lecie jego pracy jako lekarza miejskiego. Żonaty z Teofilą Rozalią z Schoenfeldów, ich córka Honorata Anna, urodzona jeszcze na Węgrzech, jako 19-letnia artystka dramatyczna poślubiła w Krakowie Władysława Majeranowskiego, artystę malarza, syn Kazimierz Mikołaj urodzony już w Krakowie, pianista i kompozytor, poślubił śpiewaczkę wodewilową Matyldę Pinderską, z którą miał syna Józefa, także pianistę. Michał Leon Hofmann zmarł 10 października 1879 r. w Krakowie; pochowany na tamtejszym cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 379 podjętą na posiedzeniu 19 kwietnia 1872 r. (ANK, sygn. 29/53/5, s. 335), gdy naczelnikiem gminy (burmistrzem) był Ferdynand Seeling de Saulenfels. W uzasadnieniu wskazano zasługi na stanowisku podgórskiego lekarza miejskiego. Honorowe obywatelstwo miasta Podgórza Michała Leona Hofmanna uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 6). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza; miejsce spoczynku – grobowiec rodzinny w kwaterze J cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności