Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Ferdynand Seeling de Saulenfels

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 23 lutego 1875 roku

…w dowód uznania położonych zasług dla dobra miasta i gorliwe pełnienie obowiązków jako były radny i burmistrz… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 6–7)

Ferdynand Seeling de Saulenfels

 

ustępujący burmistrz miasta Podgórza

 

Fotografia portretowa Ferdynanda Seelinga de Saulenfels oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Ferdynand Seeling de Saulenfels, starszy radca skarbowy, naczelnik (burmistrz) miasta Podgórza. Urodzony 4 lutego 1800 r. w Wieliczce, syn Antoniego i Agnieszki z Bojarskich. Ojciec, urodzony w Platten (Horni Blatná) na stokach Rudaw, geolog-górnik osiadł w Wieliczce, za pracę w salinach otrzymał szlachectwo z przydomkiem „Saulenfels”. Ferdynand ukończył w Wiedniu szkołę administracji publicznej Theresianum, odnotowany w latach 1831–1833 jako trzeci komisarz cyrkularny w Bochni, w 1838 r. jako drugi komisarz cyrkularny w Tarnopolu, w 1848 r. jako sekretarz w urzędzie gubernialnym we Lwowie, w 1850 r. jako sekretarz w komisji gubernialnej w Krakowie. Emeryturę osiągnął na stanowisku starszego radcy skarbowego w Dyrekcji Skarbowej w Krakowie. W 1867 r. wszedł do Rady Gminnej Podgórza, w 1871 r., powołany na urząd naczelnika gminy (burmistrza), który pełnił do 1875 r. Żonaty z Karoliną Baum von Appelshofen z Kopytówki, siostrą Józefa, starosty bocheńskiego. Syn Ludwik był członkiem władz powiatowych w Wadowicach, córka Helena Marianna poślubiła Fryderyka, syna Józefa Chrystiana Zolla (por. s. 302), druga córka, Karolina, pozostała w panieństwie. Ferdynand Seeling de Saulenfels zmarł 23 maja 1888 r.; pochowany na cmentarzu Podgórskim starym w Krakowie.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 144 podjętą na posiedzeniu 23 lutego 1875 r. (ANK, sygn. 29/53/6, s. 56), w ostatnim dniu kadencji Ferdynanda Seelinga de Saulenfels jako naczelnika gminy (burmistrza). W uzasadnieniu wskazano zasługi w ciągu 5 lat burmistrzowania miastu. Dyplom przygotowany przez Michała Serafina wręczono po 12 kwietnia 1875 r., kiedy to Rada ustaliła delegację miejską w składzie: burmistrz Florian Nowacki oraz radni ks. Edward Serscheń, Franciszek Ripper i Piotr Siekierzyński. Honorowe obywatelstwo Ferdynanda Seelinga de Saulenfels uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 6). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza; miejsce spoczynku – grobowiec rodzinny na cmentarzu Podgórskim starym w Krakowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska