Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Meinhard

Rajca 1401, 1405, 1408
Burmistrz 1401, 1405, 1408

Petrus Meytnhard (Meynhard)

Mieszczanin krakowski, odnotowany w księgach miejskich w latach 1390-1408. Został przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego w roku 1399, po wielu latach aktywności w mieście; uregulowanie sprawy obywatelstwa w Krakowie było zapewne związane z zabiegami Piotra o nominację do rady miejskiej. Uzyskał tę nominację w roku 1401. W radzie urzędującej zasiadał także w roku1405, został w jej składzie odnotowany również w roku 1408. Jako rajca urzędujący pełnił naprzemian z innymi rajcami funkcję burmistrza. Na zarządcę swego majątku oraz pełnomocnika wybrał w 1390 roku rajcę Mikołaja Dambrowa (nr 127), jednak rok później zarządcą jego majątku i opiekunem prawnym został Piotr Runge, z którym wspólnie zakupili od rajcy Gocza Czina (nr97) dom murowany. Piotr Meinhard był także właścicielem domu położonego przy Rynku, który sprzedał w 1394 roku Piotrowi Borgowi. W tym samym roku sprzedał także udziały w kolejnym domu usytuowanym przy Rynku, obok domu rajcy Jana Gossila (nr 121), dawnej własności rajcy Mikołaja Langa (nr 119), którym to domem Piotr władał wraz z rajcą Mikołajem Streliczem (nr144) i niejakim Reynkiem z Zundirn. Po roku 1408 znikają po nim ślady w księgach miejskich. Został odnotowany w Księdze zmarłych Bractwa kościoła Panny Marii.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1392–1411 strona tytułowa i fragment strony 202 z wpisem zawierającym
listę rajców wybranych na rok 1405, z Piotrem Meinhardem w składzie – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 427, s. 1a, 202)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1392–1411 strona tytułowa i fragment strony 202 z wpisem zawierającym listę rajców wybranych na rok 1405, z Piotrem Meinhardem w składzie – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 427, s. 1a, 202)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska