Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Bonafide

Rajca 1399, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1421, 1422
Burmistrz 1399, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1421, 1422

Johannes in Bonafide

Mieszczanin krakowski, odnotowany w księgach miejskich latach 1395-1428. Powołano go do ławy miejskiej w roku 1395. Od roku 1399 zasiadał w radzie miejskiej. W 1400 roku jako rajca był jednym z przedstawicieli miasta w sporze z klasztorem Norbertanek na Zwierzyńcu w sprawie pastwisk we wsiach Kawiory, Łobzów, Bronowice i Chełm oraz domu w obrębie murów miasta. Miał swój udział w rozgrywającej się w 1406 roku sprawie Andrzeja Wierzynka (nr 102) — wraz z rajcami Mikołajem Falkenbergiem (nr 158) i Mikołajem Bolcze (nr 156) wniósł oskarżenie przeciwko Wierzynkowi i to właśnie oni zostali przez rodzinę skazanego oskarżeni za jakoby bezprawny proces. Jan został skazany na grzywnę, żądał, aby uiściła ją rada miejska, gdyż działał w jej imieniu, rada jednak za ten upór pozwała go przed sąd, gdzie znowu został skazany. Ostatecznie grzywnę zasądzoną na rzecz rodziny Wierzynka zapłacił, dla zachowania spokoju w mieście, ze swojej kasy Władysław Jagiełło.

Dokument wydany w 1395 roku w Krakowie, w którym ława miejska, z Janem Bonafide w składzie, pod przewodnictwem
wójta sądowego Mikołaja Schaffera, stwierdziła, że Smerl, syn Samuela Żyda, dalszą część domu położonego przy ul. Żydowskiej
(obecnie św. Anny) sprzedał Piotrowi Girsdorfowi (nr 125) – dom ten po 1400 roku wejdzie w skład budynków odnowionego
Uniwersytetu Krakowskiego – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. perg. 18)
Dokument wydany w 1395 roku w Krakowie, w którym ława miejska, z Janem Bonafide w składzie, pod przewodnictwem wójta sądowego Mikołaja Schaffera, stwierdziła, że Smerl, syn Samuela Żyda, dalszą część domu położonego przy ul. Żydowskiej (obecnie św. Anny) sprzedał Piotrowi Girsdorfowi (nr 125) – dom ten po 1400 roku wejdzie w skład budynków odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. perg. 18)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska