Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Marcin Burnak

rajca 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533
burmistrz 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515, 1519, 1525, 1529, 1530, 1533

Martinus Kurnak

Kazimierzanin, wieloletni rajca i burmistrz. W ławie miejskiej został poświadczony w roku 1507, od następnego roku zasiadał na kazimierskim krześle w radzie miejskiej przez kolejnych dwadzieścia pięć lat (w czasach nowożytnych obowiązywała ugruntowana już zasada dożywotności urzędu rajcowskiego). Do rady urzędującej-burmistrzowskiej nominowany był dwunastokrotnie. Oskarżony wraz z trzynastoma innymi przedstawicielami władz kazimierskich za osądzenie i stracenie trzech szlachciców w 1519 roku, został aresztowany, zwolniono go jednak za poręczeniem. Królewski wyrok sądowy z 1520 roku nie nałożył na niego kary – głową za tę sprawę zapłacili za to Paweł Szeląg (nr 162), Stanisław Sieczko (nr 184) i Stanisław Kawka (nr 185).

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1509–1533: fragment wpisu
dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1511, z Marcinem Burnakiem w składzie –
zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 8, s. 271)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1509–1533: fragment wpisu dokumentującego wybór rady urzędującej na rok 1511, z Marcinem Burnakiem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 8, s. 271)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska