A+ A A-
Tom:
strona:

Maciej Wojewódzki

tymczasowy burmistrz 1805 - 1806

Mathias Wojewodzky (Woiewodzki)

Prawnik, urodzony około 1777 roku w Wojewódce w powiecie sokołowskim, rodzinnym gnieździe Wojewódzkich, z których wywodził się Jakub Wojewódzki, obrońca Smoleńska w 1633 roku. Absolwent Wydziału Prawa Szkoły Głównej Koronnej (Uniwersytetu Jagiellońskiego), do ukończenia studiów pozostający pod opieką brata. Karierę prawniczą rozpoczął w sądownictwie jako auskultant, to jest niższy urzędnik sądowy – sekretarz sędziego w Sądzie Krajowym w Krakowie. Z tej pozycji zgłosił swoją kandydaturę w konkursie na urząd burmistrza Podgórza, ogłoszonym przez urząd cyrkularny w Bochni na mocy gubernialnego dekretu niezwłocznie po śmierci burmistrza Karola Goriuppa (nr 3) w maju 1805 roku. Wygrał w drugiej turze konkursu, jednak równolegle ustanowiono nowe zasady wyłaniania władz miejskich, wprowadzające nominowanie w miejsce wybieralności w drodze konkursów. W tej sytuacji na przełomie lipca i sierpnia 1805 roku uzyskał status burmistrza tymczasowego, z roczną pensją 500 złotych reńskich (burmistrz krakowski zarabiał ówcześnie 1200 złotych reńskich). Miał wówczas niespełna 30 lat – stał się tym samym najmłodszym burmistrzem w historii Podgórza. Nie wiązał jednak swojej przyszłości z tym miastem, starał się bowiem o posadę w sądownictwie. Już po roku, w lipcu 1806 roku, otrzymał nominację do trybunału apelacyjnego sądu szlacheckiego (z płacą 1000 złotych reńskich rocznie). Złożył zatem rezygnację z urzędu burmistrza, a ostatni ślad jego urzędowania w podgórskim magistracie pochodzi z września 1806 roku.

Z księgi ślubów Liber Copulatorum z lat 1800–1846 parafii św. Józefa w Podgórzu: wpis z września 1806 roku poświadczający
zawarcie związku małżeńskiego między Stanisławem Wątorskim a Anną Nalbrochą, czemu świadkował Maciej Wojewódzki,
tymczasowy burmistrz Podgórza, tu określony jako proconsul – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum
parafii św. Józefa w Podgórzu, Liber Copulatorum, t. II, s. 21)
Z księgi ślubów Liber Copulatorum z lat 1800–1846 parafii św. Józefa w Podgórzu: wpis z września 1806 roku poświadczający zawarcie związku małżeńskiego między Stanisławem Wątorskim a Anną Nalbrochą, czemu świadkował Maciej Wojewódzki, tymczasowy burmistrz Podgórza, tu określony jako proconsul – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum parafii św. Józefa w Podgórzu, Liber Copulatorum, t. II, s. 21)
Ze Spisu akt do miasta Podgórza należących obejmującego lata 1805–1818: strona otwierająca spis akt z roku 1805, gdzie
w pozycji nr 7 informacja o zawiadomieniu z urzędu cyrkularnego w Bochni o wyborze Macieja Wojewódzkiego, dotychczasowego
auskultanta, na urząd burmistrza Podgórza – oraz zbliżenie tego wpisu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. P 80a, s. 3)
Ze Spisu akt do miasta Podgórza należących obejmującego lata 1805–1818: strona otwierająca spis akt z roku 1805, gdzie w pozycji nr 7 informacja o zawiadomieniu z urzędu cyrkularnego w Bochni o wyborze Macieja Wojewódzkiego, dotychczasowego auskultanta, na urząd burmistrza Podgórza – oraz zbliżenie tego wpisu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. P 80a, s. 3)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności