A+ A A-
Tom:
strona:

Maciej von Pischof

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 28 września 1883 roku

…w dowód najgłębszego szacunku i prawdziwej wdzięczności za skuteczną działalność … przy przeprowadzeniu trasy, tudzież budowy odnogi kolei transwersalnej… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 10)

Maciej von Pischof

 

radca dworu, dyrektor w generalnym inspektoracie austriackich kolei

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Maciej von Pischof (Mathias von Pischof), radca dworu, urzędnik austriackiej administracji kolejnictwa. Urodzony 23 lipca 1826 r. w Raibl, obecnie Cave de Predil, Friuli-Jul-Veneto we Włoszech przy granicy włosko-słoweńskiej. Wykształcony politechnicznie, początkowo pracował jako operator kolejowy w Banat Montanbahn (transport kolejowy na południu Niziny Węgierskiej), następnie zatrudniony w przedsiębiorstwie Staatseisenbahnges przy budowie linii kolejowych. W 1870 r. przeniesiony do Generalnego Inspektoratu Austriackich Kolei, gdzie został dyrektorem sekcji. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Creditanstalt – Austriackiego Banku dla Handlu i Przemysłu. Tytularny radca dworu, kawaler orderów św. Leopolda, Korony Żelaznej III kl. i Franciszka Józefa, odznaczony Krzyżem Donata Suwerennego Zakonu Joannitów, bawarskim Orderem Zasługi św. Michała, saksońskim Orderem Alberta, serbskim Orderem Takowy. Żonaty z Florą z domu von Hoffman, mieli trzech synów: Alfreda, Rudolfa i Wilhelma oraz córkę Helenę wydaną za Baumgartnera. Zmarł 22 października 1893 r. w Ausse, obecnie uzdrowisko Bad Aussee w austriackiej Styrii; pochowany na cmentarzu Centralnym w Wiedniu.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 623 podjętą na posiedzeniu 28 września 1883 r. (ANK, sygn. 29/53/6, s. 697–698), gdy stanowisko naczelnika gminy (burmistrza) pełnił Florian Nowacki. W uzasadnieniu podniesiono kwestię decyzji o podgórskiej lokalizacji stacji kolejowej. Dyplom sporządzony przez Marcina Salba został wręczony przez burmistrza i radnych Wacława Adamskiego i Romana Kleina podczas 8-dniowej delegacji do Wiednia i Lwowa w 1884 r. – po 15 stycznia (wtedy pobrano zaliczkę). Honorowe obywatelstwo Macieja von Pischofa uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 10). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku – cmentarz Centralny w Wiedniu (grób się nie zachował); na fotografii w głębi widoczny położony na tym cmentarzu kościół pw. św. Karola Boromeusza.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności