A+ A A-
Tom:
strona:

Feliks baron Pino von Friedenthal

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 28 września 1883 roku

…w szczególności za korzyści, które miasto Podgórze odniosło z powodu wybudowania stacji przy Podgórzu, a nie w Dębnikach… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 9)

Feliks baron Pino von Friedenthal

 

minister handlu austro-węgierskiej Przedlitawii

 

Feliks Pino von Friedenthal na prasowym portrecie w „Neue Illustrirte Zeitung” z 1874 r., nr 32.

 

Feliks Maria Pino von Friedenthal (Feliks Pino-Friedenthal), baron, prawnik, polityk, urzędnik państwowy. Urodzony 14 października 1826 r. w Wiedniu w rodzinie wywodzącej się z Lombardii. Ukończył prawo w Wiedniu, od 1849 r. w Sądzie Karnym w Grazu i Centralnym Urzędzie Morskim w Trieście. W 1867 r. objął starostwo w Baden w Dolnej Austrii, później w Görz (Gorycja). W latach 1870–1874 pełnił urząd prezydenta Kraju Bukowiny, zasiadał w tamtejszym parlamencie krajowym. W latach 1874–1879 na stanowisku naczelnika w Trieście, w latach 1879–1881 na tym samym urzędzie w Górnej Austrii. W 1881 r. mianowany ministrem ds. handlu w wiedeńskim gabinecie Eduarda von Taffe (rząd Przedlitawii) – wiele wysiłku poświęcił organizacji kolejnictwa państwowego i inwestycjom w tym zakresie, co miało znaczenie w kontekście nadanego przez miasto Podgórze tytułu honorowego obywatela. W 1886 r. zmuszony do rezygnacji, ponownie został prezydentem Kraju Bukowiny. W 1890 r. emerytowany. Tajny radca, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Franciszka Józefa i Orderem Żelaznej Korony I kl. Żonaty z hr. Joanną Schrenck von Notzing, damą Orderu Krzyża Gwiaździstego. Zmarł 14 kwietnia 1906 r. w St. Ruprecht koło Völkermarkt (Velikovec) w austriackiej Karyntii; tamże pochowany.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 623 podjętą na posiedzeniu 28 września 1883 r. (ANK, sygn. 29/53/6, s. 697– 698), gdy stanowisko naczelnika gminy (burmistrza) pełnił Florian Nowacki. W uzasadnieniu podniesiono kwestię decyzji o podgórskiej lokalizacji stacji kolejowej. Dyplom sporządzony przez Marcina Salba został wręczony przez burmistrza i radnych Wacława Adamskiego i Romana Kleina we Lwowie 19 stycznia 1884 r. (patrz s. 178). Honorowe obywatelstwo Feliksa Pina von Friedenthal uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 9). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza; miejsce spoczynku – cmentarz przy kościele Sankt Ruprecht w Völkermarkt w austriackiej Karyntii.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności