Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Karol Pleniger

tytuł honorowego obywatela podgórza nadany 28 września 1883 roku

…w dowód wdzięczności za skuteczną działalność przy oznaczeniu miejsca pod budowę dworca stacji kolejowej w Podgórzu, zamiast w Dembnikach… (z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 11)

Karol Pleniger

 

st. inżynier, szef sekcji budowy odcinka kolei transwersalnej Oświęcim–Podgórze

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Karol Pleniger (Carl Pleniger), st. inżynier, radca budownictwa, urzędnik austriackiej administracji kolejnictwa. Urodzony 15 października 1831 r. w Kolinetzu (Kolinec) w Czechach, w Kraju Pilzneńskim. Był szefem sekcji budowy Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, jej odnogi Oświęcim–Sucha–Podgórze. Inwestycja ta miała kluczowe znaczenie dla miasta Podgórza, realizowała potrzebę własnej stacji kolejowej osobowej i towarowej, o co bezskutecznie zabiegano od połowy XIX w. W podjęciu kluczowych decyzji o  przebiegu linii oraz lokalizacji stacji w Podgórzu, a nie w Dębnikach, mieli udział – każdy w swojej roli – minister Feliks Pino von Friedenthal (por. s. 320–321), dyrektorzy Maciej von Pischof (por. s. 322–323) i Jan Wilhelm Poschacher von Arelshöh (por. s. 326–327) oraz szef sekcji Karol Pleniger; otrzymali oni w 1883 r. honorowe obywatelstwo Podgórza. W 1884 r. powstała stacja Podgórze w Płaszowie, rok później stacja Podgórze-Miasto. Karol Pleniger do emerytury zatrudniony był w Generalnej Dyrekcji Austriackich Kolei, gdzie osiągnął stanowisko inspektora. Przed przejściem w stan spoczynku w 1890 r. otrzymał tytuł radcy budowlanego. Zmarł 21 września 1899 r. w Wiedniu; pochowany na tamtejszym cmentarzu Döblinger.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 623 podjętą na posiedzeniu 28 września 1883 r. (ANK, sygn. 29/53/6, s. 697– 698), gdy stanowisko naczelnika gminy (burmistrza) pełnił Florian Nowacki. W uzasadnieniu podniesiono działania związane z podgórską lokalizacją stacji kolejowej. Dyplom wręczony został 3 lutego 1884 r. przez 6-osobową delegację z burmistrzem na czele (ANK, sygn. 29/53/964, s. 1141). Honorowe obywatelstwo Karola Plenigera uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 11). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa (patrz także s. 177).

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku uhonorowanego – cmentarz Döblinger w Wiedniu (grób się nie zachował); na fotografii tamtejszy krzyż cmentarny z końca XIX w..

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska