Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Z Koszyczek

rajca 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546
burmistrz 1533, 1539, 1540, 1541

Joannes de Kossiczki bakałarz, notariusz

Tłumacz i adaptator literatury, bakałarz, notariusz miejski – przedstawiciel plebejskiej inteligencji pierwszej połowy złotego wieku. Najwybitniejsza postać w gronie rajców i burmistrzów miasta Kleparza. Urodzony około 1488 roku w Koszycach, zwanych dla odróżnienia od Koszyc słowacko- węgierskich Koszyczkami (obecnie siedziba gminy Koszyce w powiecie proszowickim). Prawdopodobnie syn Mikołaja Nogi, przewodniczącego koszyckiego bractwa literackiego. Jan ukończył w 1513 roku Akademię Krakowską, uzyskał godność bakałarza nauk wyzwolonych, którą sobie cenił, przybierając ją jako przydomek. Nieco przed rokiem 1524 osiadł w Kleparzu, żeniąc się z Magdaleną, córką Marcina i Małgorzaty konwisarzów; od teściowej i szwagierek odkupił część domu „konwisarowskiego” położonego przy rynku kleparskim, od strony krakowskiej bramy Floriańskiej, po sąsiedzku z domem rajcy Macina Lupusa (nr 39). Po roku 1521 został pisarzem miejskim – skrybą i notariuszem prowadzącym kancelarię magistracką. W aktach kleparskich zachowało się sto pięćdziesiąt pięć stron pisanych jego ręką. Z zajęcia tego zrezygnował w 1533 roku, z chwilą uzyskania nominacji do rady miejskiej. Czterokrotnie zasiadał w radzie urzędującej, pełniąc wówczas funkcję burmistrza miasta. W latach 1542–1544 sprawował z wyboru rady miejskiej urząd wójta kleparskiego. Pełniąc urzędy miejskie, Jan z Koszyczek zajmował się równolegle działalnością twórczą. Przetłumaczył, a ściślej: adaptował z łaciny, szereg utworów, w tym Historie o świętej Annie (w 1520 roku), Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym (w 1521 roku) i Historyję piękną z przykłady o Poncjanie (około roku 1530). Pisał też wierszowane wstępy do dzieł, był autorem utworów poetyckich. Współpracował z drukarnią Hieronima Wietora w Krakowie, jego wydawnictwa cieszyły się popularnością, przynosząc dobre dochody. Był swarliwy. W 1539 roku uwikłał się w spór z sąsiadem Jakubem ślusarzem, który oskarżał Jana o przywłaszczenie sobie kapłonów, co było według tego drugiego obrazą nie tylko jego, ale i wielkorządcy krakowskiego, któremu Kleparz z jego urzędami podlegał – Jan nazwał Jakuba łotrem,

 

Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1539–1546: wpis z 1539 roku dokumentujący
wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Janem z Koszyszek w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 24, s. 1)
Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1539–1546: wpis z 1539 roku dokumentujący wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Janem z Koszyszek w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 24, s. 1)
Dokument wydany w 1533 roku w Kleparzu, mocą którego rajcy kleparscy urzędujący i starzy, z nowo wybranym rajcą
Janem z Koszyczek w składzie, zatwierdzili postanowienia statutu cechu krawców kleparskich; dokument ten spisał własnoręcznie
Jan z Koszyczek jako pisarz miejski, ustępujący z tego urzędu w związku z wyborem do rady miejskiej –
oraz zbliżenie własnoręcznego podpisu z imieniem, przydomkiem „bakałarz”, funkcją pisarza „scriba” oraz urzędem rajcy
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 1130)
Dokument wydany w 1533 roku w Kleparzu, mocą którego rajcy kleparscy urzędujący i starzy, z nowo wybranym rajcą Janem z Koszyczek w składzie, zatwierdzili postanowienia statutu cechu krawców kleparskich; dokument ten spisał własnoręcznie Jan z Koszyczek jako pisarz miejski, ustępujący z tego urzędu w związku z wyborem do rady miejskiej – oraz zbliżenie własnoręcznego podpisu z imieniem, przydomkiem „bakałarz”, funkcją pisarza „scriba” oraz urzędem rajcy (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 1130)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska