Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Bartłomiej Kossarz

rajca 1533, 1539, 1540
burmistrz 1533, 1539, 1540

Bartholomeus Cossarz

Rzeźnik. W ławie miejskiej zasiadał w roku 1528, wspólnie ze swoim krewnym ławnikiem Wojciechem Kossarzem, także rzeźnikiem. Wojciech pozostał w ławie do 1536 roku, Bartłomiej natomiast w 1533 roku był już potwierdzony w radzie miejskiej, gdy jako rajca urzędujący uczestniczył w zatwierdzaniu statutu kleparskiego cechu krawców. Jako zmarły wzmiankowany w roku 1543. Pozostawił syna Jana. W kolejnym pokoleniu we władzach Kleparza pojawi się Wojciech Kossarz, odnotowany w ławie miejskiej w latach 1564 i 1571.

Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1539–1546: fragment wpisu z 1540 roku dokumentującego
wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Bartłomiejem Kossarzem w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 24, s. 34)
Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1539–1546: fragment wpisu z 1540 roku dokumentującego wybór rady urzędującej, z rajcą-burmistrzem Bartłomiejem Kossarzem w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 24, s. 34)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska