A+ A A-
Tom:
strona:

Ludwik Tęgoborski

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1833 roku

…gdy w roku 1818 członkom pierwszą Kommissję Organizacyjną składającym prawo obywatelstwa Kraju tutejszego udzielono, Prezes Senatu wnosi, aby i teraz trzech Kommissarzy Nadzwyczajnych … w grono obywateli przyjąć… (z uchwały Senatu – ANK, sygn. WMK IV-22, s. 21)

Ludwik Tęgoborski

 

rzeczywisty radca stanu, komisarz w Komisji Reorganizacyjnej Wolnego Miasta  Krakowa upełnomocniony przez cesarza Rosji i króla Polski

 

Portret Ludwika Tęgoborskiego w grafice Józefa Sonntaga datowanej na rok 1833 oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Ludwik Ignacy Sabin Tęgoborski z Tęgoborzy (Ludwik Szreniawa Tęgoborski; Людвиг Валерианович Тегоборский), herbu Szreniawa, polskiego pochodzenia rosyjski ekonomista, polityk, dyplomata. Urodzony 17 lutego 1793 r. w Warszawie, syn Waleriana, szambelana królewskiego, sekretarza wielkiego litewskiego. W Księstwie Warszawskim od 1812 r. w Departamencie Skarbu Państwa, po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Polskiego wszedł do Rady Stanu. W latach 1829–1833 był konsulem generalnym Rosji w Gdańsku, wtedy też został ustanowiony komisarzem pełnomocnym i reprezentantem cesarza Rosji w Komisji Reorganizacyjnej trzech „mocarstw opiekuńczych”, która w 1833 r. opracowała i nadała Wolnemu Miastu Kraków nową konstytucję, będącą opresyjną odpowiedzią na powstanie listopadowe. Od 1848 r. członek Rady Państwowej Imperium Rosyjskiego, od 1850 r. przewodniczący Komisji Taryf Celnych. Opublikował szereg prac z zakresu ekonomii. Komandor Austriacko-Cesarskiego Orderu Leopolda, odznaczony rosyjskim Orderem św. Stanisława II kl. Zmarł 30 marca [11 kwietnia] 1857 r. w Petersburgu; pochowany na tamtejszym cmentarzu św. Marii w dzielnicy Strona Wyborska, następnie przeniesiony do Warszawy na cmentarz Powązkowski.

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 1952, nr Dziennika Głównego 5260 (ANK, sygn. WMK IV-22, s. 21) podjętą 17 sierpnia 1833 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Kasper Wielogłowski. Była to wspólna uchwała dla trzech komisarzy Komisji Reorganizacyjnej WMK; Wilhelma von Pflügla, Augusta von Forckenbecka i Ludwika Tęgoborskiego. Uhonorowanie nastąpiło w związku z przygotowaniem i nadaniem w 1833 r. nowej konstytucji WMK, co było zadaniem Komisji Reorganizacyjnej.

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK; odcisk w laku pieczęci z herbem Szreniawa odciśniętej przez Ludwika Tęgoborskiego w imieniu króla Prus na akcie zreformowanej w 1833 r. konstytucji WMK oraz miejsce spoczynku – grobowiec na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w kwaterze 21 (patrz także s. 114–115).

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności