Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Franciszek Lorenz

tytuł honorowego obywatela nadany 5 października 1835 roku

 

…w dowód wdzięczności za przychylne chęci … w ciągu długoletniego Jego urzędowania dla Kraju tutejszego okazywane… (z uchwały Senatu – ANK, sygn. WMK IV-24, s. 219)

Franciszek Lorenz

 

radca gubernialny, rezydent i konsul generalny Cesarstwa Austrii w Wolnym Mieście Krakowie

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) Senatu Rządzącego WMK udzielającego godności honorowego obywatelstwa oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Franciszek Lorenz (Franciszek Lorentz), krajowy urzędnik austriacki, radca gubernialny, rezydent cesarski w Wolnym Mieście Krakowie. Urodzony w 1785 r. Karierę związał z Krajowym Gubernium Królestwa Galicji i Lodomerii we Lwowie; w 1809 r. odnotowany tam jako asystent, w 1820 r. osiągnął już stanowisko rzeczywistego radcy gubernialnego. W 1830 r. objął rezydenturę Austrii przy Senacie WMK – w randze chargé d’affaires, a następnie konsula. Jako rezydent wykonujący polityczno-nadzorczą funkcję w imieniu jednego z trzech „mocarstw opiekuńczych” nie pozostawił złych wspomnień – w ciężkim czasie upadku powstania listopadowego pomógł zbiec z Krakowa ukrywającym się prezesowi Rządu Narodowego Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu oraz gen. Janowi Skrzyneckiemu. Do Gubernium wrócił w 1835 r. na radcowskie stanowisko, następnie w latach 1839–1846 pełnił urząd naczelnika cyrkułu stanisławowskiego. Pozostawał członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Kawaler polskiego Orderu św. Stanisława II kl. oraz jego zruszczonej odmiany Cesarskiego i Królewskiego Orderu św. Stanisława. Zmarł 16 października 1864 r. w Wiedniu; pochowany na tamtejszym, nieistniejącym już cmentarzu Schmelzer Friedhof.

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 3222, nr Dziennika Głównego 6141 (ANK, sygn. WMK IV-24, s. 219) podjętą 5 października 1833 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Kasper Wielogłowski. Uhonorowanie Franciszka Lorenza nastąpiło w związku z zakończeniem przez niego pełnienia urzędu rezydenta i konsula generalnego cesarstwa Austrii przy WMK.

 

Z protokołów obrad Senatu WMK reprodukcja wpisu z uchwałą przyznającą godność; odcisk w laku pieczęci urzędowej Franciszka Lorenza, rezydenta cesarza Austrii przy WMK, oraz pomnik ofiar wiedeńskiej Wiosny Ludów 1848 r. – symboliczna pozostałość na terenie zlikwidowanego cmentarza Schmelzer Friedhof w Wiedniu, na którym pochowany został Franciszek Lorenz.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska