A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Cyrankiewicz

tytuł honorowego obywatela nadany 26 kwietnia 1961 roku

tytuł honorowego obywatela anulowany 8 maja 1992 roku

Józef Cyrankiewicz

 

premier Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 

Zdjęcie portretowe Józefa Cyrankiewicza z 1956 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego

 

Józef Adam Zygmunt Cyrankiewicz, polityk Polski Ludowej, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, premier rządu z 23-letnim stażem na tym urzędzie, przewodniczący Rady Państwa PRL. Urodzony 23 kwietnia 1911 r. w Tarnowie. Od 1931 r. działacz Polskiej Partii Socjalistycznej okręgu krakowskiego, we wrześniu 1939 r. jako podporucznik w artylerii konnej, zbiegł z niewoli, działał w podziemnej PPS Wolność–Równość–Niepodległość i Gwardii Ludowej w Krakowskiem. W latach 1941–1945 więziony przy ul. Montelupich w Krakowie i w Konzentrationslager Auschwitz, uczestnik konspiracji obozowej. Po wojnie w kierownictwie PPS, od 1948 r. w PZPR – do 1975 r. w jej władzach centralnych. Wielokadencyjny poseł na Sejm PRL z Krakowa. W czasach Bolesława Bieruta i Władysława Gomułki w latach 1947–1952 i 1954–1970 prezes Rady Ministrów, po wydarzeniach grudnia 1970 r., za Edwarda Gierka, do roku 1972 przewodniczący Rady Państwa. Od 1973 r. na czele Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju. Odznaczony m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Sztandaru Pracy I kl., wśród zagranicznych odznaczeń francuski Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej. Zmarł 20 stycznia 1989 r. w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Tytuł nadany uchwałą Rady Narodowej w m. Krakowie nr I/1/61 podjętą 26 kwietnia 1961 r. (ANK, sygn. MNR 34, nlb), gdy przewodniczącym Prezydium Rady był Zbigniew Skolicki. Tenże wnioskował o uhonorowanie prezesa Rady Ministrów za popieranie spraw krakowskich, w tym rozbudowy Huty im. Lenina. Okolicznością dodatkową była 50. rocznica urodzin Józefa Cyrankiewicza. Wręczenie dyplomu nastąpiło 16 czerwca 1961 r. w gabinecie przewodniczącego Prezydium Rady (prezydenckim). Uhonorowanemu towarzyszyła mieszkająca w Krakowie jego matka, Regina. Uchwałę Rady Narodowej w m. Krakowie o nadaniu honorowego obywatelstwa Józefowi Cyrankiewiczowi anulowano uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LI/357/92 podjętą 8 maja 1992 r. (patrz także s. 120–122).

 

Wręczenie przez Zbigniewa Skolickiego dyplomu honorowego obywatelstwa 16 czerwca 1961 r. w gabinecie prezydenckim (widoczna dekoracja gabinetu inicjałem uhonorowanego), matka Józefa Cyrankiewicza, Regina, oglądająca dyplom oraz scena po wręczeniu Józefowi Cyrankiewiczowi dodatkowego wyróżnienia w postaci złotej odznaki „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności